قیمت روز خودرو - شنبه، ۳۱ اردیبهشت

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

سنجاق‌شده‌ها

می‌توانید خودروهای مورد نظر خود را سنجاق (پین) کنید تا در روزهای آینده به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید

آریسان وانت

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


آریسان وانت

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


آریو اتوماتیک 1600cc

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


اس‌دبلیو‌ام

SWM

اس‌دبلیو‌ام G01

ساخت ۱۳۹۹

+۰.۹۹%

۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

+۰.۹۹%


اس‌دبلیو‌ام G01

ساخت ۱۴۰۰

+۰.۹۵%

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

+۰.۹۵%


اس‌دبلیو‌ام G01 F

ساخت ۱۳۹۹

+۰.۹۰%

۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

+۰.۹۰%


اس‌دبلیو‌ام G01 F

ساخت ۱۴۰۰

+۰.۸۷%

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

+۰.۸۷%


ام‌جی 360

اتوماتیک توربو، ساخت ۱۳۹۸

-۱.۴۵%

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک توربو، ساخت ۱۳۹۸

-۱.۴۵%


ام‌جی 360

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


آمیکو وانت

Amico

آمیکو وانت آسنا

وانت دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

وانت دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


آمیکو وانت آسنا

وانت دوگانه سوز، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

وانت دوگانه سوز، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


MVM

ام‌وی‌ام 315 هاچبک

اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام 315 هاچبک پلاس

ساخت ۱۳۹۹

+۱.۰۶%

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

+۱.۰۶%


ام‌وی‌ام 315 هاچبک پلاس

ساخت ۱۴۰۰

+۱.۰۳%

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

+۱.۰۳%


ام‌وی‌ام X22 Pro

اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۷۹%

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۷۹%


ام‌وی‌ام X22

اتوماتیک اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X22

اتوماتیک اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X22

دنده‌ای اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

+۱.۹۴%

۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

+۱.۹۴%


ام‌وی‌ام X22

دنده‌ای اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

+۱.۹۰%

۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

+۱.۹۰%


ام‌وی‌ام X22

دنده‌ای اسپرت لاکچری، ساخت ۱۴۰۰

+۱.۸۶%

۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای اسپرت لاکچری، ساخت ۱۴۰۰

+۱.۸۶%


ام‌وی‌ام X33 S

اسپرت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X33 S

اسپرت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X33 S

نیوفیس، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نیوفیس، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X33 S

نیوفیس، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نیوفیس، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X55

اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X55

اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X55

اکسلنت اسپرت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت اسپرت، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


ام‌وی‌ام X55

اکسلنت اسپرت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت اسپرت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


بایک سابرینا مونتاژ

هاچبک، ساخت ۱۳۹۸

-۱.۲۲%

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هاچبک، ساخت ۱۳۹۸

-۱.۲۲%


BMW

بی‌ام‌و X1

25i، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%

۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

25i، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%


بی‌ام‌و X4

28i، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%

۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

28i، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%


بی‌ام‌و سری 1 هاچبک

120i، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

120i، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


بی‌ام‌و سری 2 اکتیوتور

218i، ساخت ۱۳۹۷

-۲.۷۰%

۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

218i، ساخت ۱۳۹۷

-۲.۷۰%


بی‌ام‌و سری 3 سدان

320i، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۳۲%

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

320i، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۳۲%


بی‌ام‌و سری 3 سدان

330i، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

330i، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


بی‌ام‌و سری 5 سدان

530i، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

530i، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


بی‌ام‌و سری 7

730li، ساخت ۱۳۹۶

+۰.۳۴%

۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

730li، ساخت ۱۳۹۶

+۰.۳۴%


بی‌ام‌و سری 7

730li، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

730li، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


Brilliance

برلیانس H220

دنده ای، ساخت ۱۳۹۹

-۲.۹۹%

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده ای، ساخت ۱۳۹۹

-۲.۹۹%


برلیانس H230

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

+۰.۶۹%

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

+۰.۶۹%


برلیانس H230

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

-۲.۴۶%

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

-۲.۴۶%


برلیانس H320

اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


برلیانس H320

اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


برلیانس H320

دنده‌ای 1650cc، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای 1650cc، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


برلیانس H330

اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


برلیانس H330

اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


برلیانس H330

دنده‌ای 1650cc، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۴۴%

۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای 1650cc، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۴۴%


برلیانس H330

دنده‌ای 1650cc، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۶۴%

۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای 1650cc، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۶۴%


برلیانس کراس

اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


بسترن B30

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


بسترن B30

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


بسترن B30

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


بیسو T3

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


Mercedes-Benz

بنز کلاس E

E200، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

E200، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%


بنز کلاس E

E200، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

E200، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


بی‌‌وای‌دی

BYD

بی‌‌وای‌دی S6

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


Borgward

بورگوارد BX5

التیمیت، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

التیمیت، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


بورگوارد BX7

التیمیت، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

التیمیت، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


پراید وانت 151

SE، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۳۰%

۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۳۰%


پراید وانت 151

SE، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۵۶%

۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۵۶%


پراید وانت 151

SE، ساخت ۱۴۰۱

-۱.۰۸%

۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۴۰۱

-۱.۰۸%


پراید وانت 151

پلاس، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۰۷%

۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پلاس، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۰۷%


پراید 111

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پراید 131

SE، ساخت ۱۳۹۸

-۰.۵۷%

۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۳۹۸

-۰.۵۷%


پراید 131

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

SE، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 2008

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


پژو 2008

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 206 SD

V8، ساخت ۱۳۹۹

+۰.۸۶%

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

V8، ساخت ۱۳۹۹

+۰.۸۶%


پژو 206 SD

V8، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۵۵%

۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

V8، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۵۵%


پژو 206

تیپ ۲، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۰۶%

۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۰۶%


پژو 206

تیپ ۲، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۰۳%

۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۰۳%


پژو 206

تیپ ۲، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۶۵%

۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۶۵%


پژو 206

تیپ ۵، ساخت ۱۳۹۹

+۰.۵۷%

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۵، ساخت ۱۳۹۹

+۰.۵۷%


پژو 207i SD

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 207i SD

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 207i

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

+۱.۸۳%

۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

+۱.۸۳%


پژو 207i

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 207i

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 207i

دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 207i

دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۲۶%

۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۲۶%


پژو 207i

پانوراما اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پانوراما اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 207i

پانوراما اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۴۹%

۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پانوراما اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۴۹%


پژو 207i

پانوراما دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

+۰.۵۳%

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پانوراما دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

+۰.۵۳%


پژو 207i

پانوراما دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

+۱.۰۳%

۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پانوراما دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

+۱.۰۳%


پژو 207i

پانوراما دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱

+۱.۸۶%

۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پانوراما دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱

+۱.۸۶%


پژو 405

GLX - دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GLX - دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


پژو 405

GLX - دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GLX - دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 405

GLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 405

SLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 405

SLX بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SLX بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 508

GT، ساخت ۱۳۹۶

+۱.۱۶%

۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GT، ساخت ۱۳۹۶

+۱.۱۶%


پژو پارس

LX TU5، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

LX TU5، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو پارس

LX TU5، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

LX TU5، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو پارس

LX TU5، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۵۳%

۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

LX TU5، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۵۳%


پژو پارس

اتوماتیک TU5، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۱۱%

۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک TU5، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۱۱%


پژو پارس

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو پارس

دوگانه سوز، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو پارس

سال، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو پارس

سال، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۳۴%

۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۳۴%


پژو پارس

سال، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۱۶%

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۱۶%


پورشه ماکان

ساخت ۱۳۹۶

+۱.۸۸%

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۶

+۱.۸۸%


تارا اتوماتیک

ساخت ۱۴۰۰

-۰.۷۰%

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

-۰.۷۰%


تارا اتوماتیک

ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


تارا دنده‌ای

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


تارا دنده‌ای

ساخت ۱۴۰۱

-۰.۸۶%

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

-۰.۸۶%


تیبا صندوق‌دار

SX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


تیبا صندوق‌دار

SX، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SX، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


تیبا صندوق‌دار

SX، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۵۲%

۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SX، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۵۲%


تیبا صندوق‌دار

پلاس، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۵۱%

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پلاس، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۵۱%


تیبا هاچبک

EX، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۶۰%

۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EX، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۶۰%


تیبا هاچبک

EX، ساخت ۱۴۰۰

-۲.۰۷%

۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

EX، ساخت ۱۴۰۰

-۲.۰۷%


تیبا هاچبک

EX، ساخت ۱۴۰۱

-۱.۴۹%

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EX، ساخت ۱۴۰۱

-۱.۴۹%


تیبا هاچبک

پلاس، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۵۰%

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پلاس، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۵۰%


تیبا هاچبک

پلاس، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۴۷%

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پلاس، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۴۷%


تویوتا C-HR

بنزینی دو دیفرانسیل، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بنزینی دو دیفرانسیل، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


تویوتا C-HR

هیبرید، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هیبرید، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


تویوتا راوفور

ساخت ۱۳۹۷

+۱.۷۸%

۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۷

+۱.۷۸%


تویوتا پریوس

C، ساخت ۱۳۹۶

+۰.۲۱%

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

C، ساخت ۱۳۹۶

+۰.۲۱%


JMC

جی‌ام‌سی S350

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


جک J4

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


جک J4

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


جک J4

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


جک S3

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


جک S3

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۱۳%

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۱۳%


جک S5

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


جک S5

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


جک S5

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

+۱.۹۲%

۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

+۱.۹۲%


جک S5 نیوفیس

ساخت ۱۴۰۰

+۰.۹۸%

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

+۰.۹۸%


جیلی GC6

اکسلنت، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


Changan

چانگان CS35 مونتاژ

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


چری آریزو 5IE جدید

توربو، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توربو، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


چری آریزو 5IE جدید

توربو، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توربو، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


چری آریزو 5TE

اکسلنت توربو، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۷۴%

۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت توربو، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۷۴%


چری آریزو 5TE

اکسلنت توربو، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۷۱%

۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت توربو، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۷۱%


چری آریزو 6

اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۵۷%

۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۵۷%


چری آریزو 6

اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


چری تیگو 5

IE، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۶۲%

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

IE، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۶۲%


چری تیگو 5

IE، ساخت ۱۴۰۰

-۳.۰۴%

۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

IE، ساخت ۱۴۰۰

-۳.۰۴%


چری تیگو 5

TE توربو، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

TE توربو، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


چری تیگو 7

IE، ساخت ۱۳۹۹

+۱.۹۲%

۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

IE، ساخت ۱۳۹۹

+۱.۹۲%


چری تیگو 7

IE، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۹۶%

۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

IE، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۹۶%


چری تیگو 7

IE، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

IE، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


دی‌اس 3

ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


دی‌اس 6

ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


دی‌اس کراس بک 7

اپرا، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اپرا، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


Dongfeng

دانگ فنگ H30 کراس

ساخت ۱۳۹۸

+۰.۵۹%

۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

+۰.۵۹%


Dignity

دیگنیتی

ساخت ۱۴۰۰

-۰.۳۵%

۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

-۰.۳۵%


دنا معمولی

تیپ ۱، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۳۹%

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۱، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۳۹%


دنا معمولی

تیپ ۱، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۰۷%

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۱، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۰۷%


دنا معمولی

تیپ ۱، ساخت ۱۴۰۱

+۱.۷۵%

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۱، ساخت ۱۴۰۱

+۱.۷۵%


دنا پلاس

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

+۰.۲۱%

۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

+۰.۲۱%


دنا پلاس

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۲۰%

۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۲۰%


دنا پلاس

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۵۰%

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۵۰%


دنا پلاس

تیپ ۱ دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۱ دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


دنا پلاس

تیپ ۱ دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۱ دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


دنا پلاس

تیپ ۱ دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۲۲%

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۱ دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۲۲%


دنا پلاس

تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


دنا پلاس

تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


دنا پلاس

تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


رانا LX

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


رانا پلاس

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


رانا پلاس

ساخت ۱۴۰۰

+۰.۳۵%

۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

+۰.۳۵%


رانا پلاس

ساخت ۱۴۰۱

+۱.۰۰%

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

+۱.۰۰%


رانا پلاس پانوراما

ساخت ۱۴۰۰

+۰.۹۹%

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

+۰.۹۹%


رانا پلاس پانوراما

ساخت ۱۴۰۱

+۰.۳۲%

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

+۰.۳۲%


ریگان کوپا

فلگ شیپ، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فلگ شیپ، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


رنو تلیسمان

E3، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۸۳%

۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

E3، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۸۳%


رنو تندر 90

E2 بنزینی، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

E2 بنزینی، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


رنو تندر 90 پلاس

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


رنو تندر 90 پلاس

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


رنو تندر 90 پلاس

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


رنو داستر

SE دو دیفرانسیل، ساخت ۱۳۹۶

+۱.۷۷%

۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE دو دیفرانسیل، ساخت ۱۳۹۶

+۱.۷۷%


رنو داستر

SE دو دیفرانسیل، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۷۹%

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SE دو دیفرانسیل، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۷۹%


رنو ساندرو

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


رنو ساندرو استپ‌وی

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


رنو پارس تندر

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۸

+۱.۲۳%

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۸

+۱.۲۳%


رنو کوليوس

نسل دوم، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۸۹%

۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نسل دوم، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۸۹%


زامیاد Z 24

بنزینی، ساخت ۱۳۹۸

-۰.۶۳%

۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بنزینی، ساخت ۱۳۹۸

-۰.۶۳%


زامیاد Z 24

بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۲۲%

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۲۲%


زامیاد Z 24

بنزینی آپشنال، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۸۸%

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بنزینی آپشنال، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۸۸%


زامیاد Z 24

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۸

-۰.۳۱%

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۸

-۰.۳۱%


زامیاد Z 24

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۳۰%

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۳۰%


زامیاد Z 24

دوگانه سوز آپشنال، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۲۹%

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز آپشنال، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۲۹%


زامیاد Z 24

دیزلی، ساخت ۱۳۹۹

+۰.۷۱%

۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دیزلی، ساخت ۱۳۹۹

+۰.۷۱%


زامیاد پادرا پلاس

ساخت ۱۴۰۰

-۱.۱۰%

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

-۱.۱۰%


ساینا دنده‌ای

EX، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۵۰%

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EX، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۵۰%


ساینا دنده‌ای

EX، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۹۵%

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EX، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۹۵%


ساینا دنده‌ای

EX، ساخت ۱۴۰۱

-۱.۸۳%

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EX، ساخت ۱۴۰۱

-۱.۸۳%


ساینا دنده‌ای

S، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

S، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


ساینا دنده‌ای

پلاس، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۹۰%

۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پلاس، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۹۰%


SsangYong

سانگ یانگ تیوولی

ارمور، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۹۴%

۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارمور، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۹۴%


سانگ یانگ تیوولی مونتاژ

اسپشیال توربو، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپشیال توربو، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


سانگ یانگ تیوولی مونتاژ

سولار، ساخت ۱۳۹۹

+۱.۹۲%

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سولار، ساخت ۱۳۹۹

+۱.۹۲%


سانگ یانگ تیوولی مونتاژ

سولار، ساخت ۱۴۰۰

+۱.۸۸%

۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سولار، ساخت ۱۴۰۰

+۱.۸۸%


سانگ یانگ تیوولی مونتاژ

فایتر توربو، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۷۸%

۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فایتر توربو، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۷۸%


سانگ یانگ تیوولی مونتاژ

فیس ۲۰۱۸، ساخت ۱۳۹۹

+۱.۹۴%

۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فیس ۲۰۱۸، ساخت ۱۳۹۹

+۱.۹۴%


سانگ یانگ رکستون

G4، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

G4، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


سانگ یانگ رکستون مونتاژ

امپرور، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

امپرور، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


سانگ یانگ نیو کوراندو

پرمیوم پلاس، ساخت ۱۳۹۷

+۰.۵۷%

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پرمیوم پلاس، ساخت ۱۳۹۷

+۰.۵۷%


Citroen

سیتروئن C3 مونتاژ

گرمکن صندلی، ساخت ۱۳۹۸

-۲.۴۶%

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرمکن صندلی، ساخت ۱۳۹۸

-۲.۴۶%


سمند LX

EF7 بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

-۲.۲۲%

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

-۲.۲۲%


سمند LX

EF7 بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۲۱%

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۲۱%


سمند LX

EF7 بنزینی، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۸۶%

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 بنزینی، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۸۶%


سمند LX

EF7 گازسوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 گازسوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


سمند LX

EF7 گازسوز، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۲۷%

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 گازسوز، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۲۷%


سمند LX

EF7 گازسوز، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۷۶%

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EF7 گازسوز، ساخت ۱۴۰۱

+۰.۷۶%


سمند LX

ساده، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساده، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


سمند LX

ساده، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساده، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


سمند LX

ساده، ساخت ۱۴۰۱

+۱.۶۴%

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساده، ساخت ۱۴۰۱

+۱.۶۴%


سمند سورن

ELX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ELX، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


سمند سورن پلاس

ساخت ۱۴۰۰

-۱.۶۳%

۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

-۱.۶۳%


سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ

اتوماتیک 2400cc، ساخت ۱۳۹۸

+۱.۹۲%

۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک 2400cc، ساخت ۱۳۹۸

+۱.۹۲%


Soueast

سوئیست DX 3

ساخت ۱۴۰۰

+۱.۸۵%

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

+۱.۸۵%


شاهین G

ساخت ۱۴۰۰

-۰.۲۶%

۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

-۰.۲۶%


شاهین G

ساخت ۱۴۰۱

-۰.۷۷%

۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

-۰.۷۷%


Fidelity

فیدلیتی پرایم

۵ نفره، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۱۲%

۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵ نفره، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۱۲%


فیدلیتی پرایم

۷ نفره، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۷۲%

۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷ نفره، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۷۲%


فردا 511

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


فردا Sx5

ساخت ۱۴۰۰

+۰.۶۶%

۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

+۰.۶۶%


فردا Sx6

ساخت ۱۳۹۹

+۰.۶۵%

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

+۰.۶۵%


فوتون ساوانا

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


فوتون وانت

تونلند دو دیفرانسیل بنزینی، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تونلند دو دیفرانسیل بنزینی، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


فوتون وانت

تونلند دو دیفرانسیل بنزینی، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تونلند دو دیفرانسیل بنزینی، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


فوتون وانت

تونلند دو دیفرانسیل دیزلی، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تونلند دو دیفرانسیل دیزلی، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


Volkswagen

فولکس تیگوان

ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


فولکس پاسات

ساخت ۱۳۹۷

+۱.۷۹%

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۷

+۱.۷۹%


فولکس گلف

GTI، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GTI، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


کیا اسپورتیج

GT Line 2400cc، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GT Line 2400cc، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


کیا اپتیما هیبرید

ساخت ۱۳۹۷

+۰.۸۲%

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۷

+۰.۸۲%


کیا سراتو

اتوماتیک 2000cc، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک 2000cc، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


کیا سراتو مونتاژ

اتوماتیک آپشنال 2000cc، ساخت ۱۳۹۸

+۱.۲۸%

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک آپشنال 2000cc، ساخت ۱۳۹۸

+۱.۲۸%


کیا سورنتو

GT Line نسل سوم، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GT Line نسل سوم، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


کاپرا 2

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


کاپرا 2

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


KMC

کی‌ام‌سی K7

ساخت ۱۴۰۰

-۲.۱۷%

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

-۲.۱۷%


کی‌ام‌سی K7

ساخت ۱۴۰۱

-۰.۶۹%

۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

-۰.۶۹%


کی‌ام‌سی T8

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


کی‌ام‌سی T8

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


کی‌ام‌سی T8

ساخت ۱۴۰۱

-۰.۲۶%

۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

-۰.۲۶%


کوییک اتوماتیک

فول پلاس، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۳۲%

۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فول پلاس، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۳۲%


کوییک اتوماتیک

فول پلاس، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۶۲%

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فول پلاس، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۶۲%


کوییک اتوماتیک

فول پلاس، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۹۰%

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فول پلاس، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۹۰%


کوییک دنده‌ای

ساخت ۱۳۹۹

-۱.۵۲%

۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

-۱.۵۲%


کوییک دنده‌ای

ساخت ۱۴۰۰

-۱.۲۱%

۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

-۱.۲۱%


کوییک دنده‌ای

ساخت ۱۴۰۱

-۰.۹۳%

۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

-۰.۹۳%


کوییک دنده‌ای

R، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۴۳%

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

R، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۴۳%


کوییک دنده‌ای

R، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۸۵%

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

R، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۸۵%


کوییک دنده‌ای

R، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۸۹%

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

R، ساخت ۱۴۰۱

-۰.۸۹%


کوییک دنده‌ای

S، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۷۰%

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

S، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۷۰%


Great-Wall

گریت وال وینگل 5 تک کابین

تک دیفرانسیل، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تک دیفرانسیل، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


لیفان X60

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


لیفان X70

ساخت ۱۴۰۰

-۰.۶۸%

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

-۰.۶۸%


لیفان X70

ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


لکسوس NX 200t

F، ساخت ۱۳۹۶

+۱.۷۷%

۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

F، ساخت ۱۳۹۶

+۱.۷۷%


لکسوس NX 300 H

300، ساخت ۱۳۹۶

+۱.۱۰%

۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

300، ساخت ۱۳۹۶

+۱.۱۰%


لکسوس NX 300 H

300 F، ساخت ۱۳۹۶

+۱.۶۶%

۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

300 F، ساخت ۱۳۹۶

+۱.۶۶%


لکسوس RX

200T F، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۹۱%

۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

200T F، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۹۱%


لوکسژن U6

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


Mitsubishi

میتسوبیشی ASX

تیپ 4، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ 4، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


میتسوبیشی اوتلندر PHEV

ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


میتسوبیشی اوتلندر

تیپ 5، ساخت ۱۳۹۷

-۰.۴۰%

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ 5، ساخت ۱۳۹۷

-۰.۴۰%


میتسوبیشی لنسر

1800cc، ساخت ۱۳۹۷

-۰.۷۵%

۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

1800cc، ساخت ۱۳۹۷

-۰.۷۵%


میتسوبیشی میراژ

ساخت ۱۳۹۷

+۰.۲۷%

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۷

+۰.۲۷%


مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ

تیپ 4، ساخت ۱۳۹۸

-۱.۴۶%

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ 4، ساخت ۱۳۹۸

-۱.۴۶%


مزدا وانت

کارا تک کابین 2000cc، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۶۱%

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارا تک کابین 2000cc، ساخت ۱۳۹۹

-۰.۶۱%


مزدا وانت

کارا تک کابین 2000cc، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۷۴%

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارا تک کابین 2000cc، ساخت ۱۴۰۰

-۱.۷۴%


مزدا وانت

کارا دو کابین 2000cc، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۴۳%

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارا دو کابین 2000cc، ساخت ۱۳۹۹

-۱.۴۳%


مزدا وانت

کارا دو کابین 2000cc، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۵۳%

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارا دو کابین 2000cc، ساخت ۱۴۰۰

-۰.۵۳%


مینی کلاب من

S، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

S، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


مینی کوپر S

5 در، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

5 در، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


نیسان ایکس تریل

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


نیسان جوک

اسپرت، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرت، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%


نیسان جوک

اسکای پک، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسکای پک، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%


نیسان جوک

پلاتینیوم، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پلاتینیوم، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%


هایما S5

اتوماتیک CVT، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک CVT، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


هایما S5

اتوماتیک CVT، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۲۶%

۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک CVT، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۲۶%


هایما S5

اتوماتیک ۶ سرعته، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۶۴%

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک ۶ سرعته، ساخت ۱۴۰۰

+۰.۶۴%


هایما S5

اتوماتیک ۶ سرعته، ساخت ۱۴۰۱

+۱.۸۷%

۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک ۶ سرعته، ساخت ۱۴۰۱

+۱.۸۷%


هایما S7

توربو1800cc، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توربو1800cc، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


هایما S7

توربو1800cc، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توربو1800cc، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


هایما S7

توربو1800cc، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توربو1800cc، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


هایما S7 پلاس

ساخت ۱۴۰۰

+۱.۶۴%

۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

+۱.۶۴%


هایما S7 پلاس

ساخت ۱۴۰۱

+۱.۶۱%

۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۱

+۱.۶۱%


هاوال H2 مونتاژ

ساخت ۱۳۹۸

+۱.۷۴%

۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

+۱.۷۴%


هن تنگ X5 مونتاژ

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


هن تنگ X7 مونتاژ

ساخت ۱۳۹۹

-۲.۳۱%

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

-۲.۳۱%


Hyundai

هیوندای i20 مونتاژ

آپشنال، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپشنال، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


هیوندای آزرا گرنجور

2400cc، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%

۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

2400cc، ساخت ۱۳۹۷

۰.۰۰%


هیوندای آزرا گرنجور

2400cc، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

2400cc، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


هیوندای النترا

2000cc، ساخت ۱۳۹۷

+۰.۲۹%

۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

2000cc، ساخت ۱۳۹۷

+۰.۲۹%


هیوندای اکسنت مونتاژ

ساخت ۱۳۹۷

+۰.۵۱%

۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۷

+۰.۵۱%


هیوندای توسان ix 35

2000cc، ساخت ۱۳۹۶

+۱.۸۸%

۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

2000cc، ساخت ۱۳۹۶

+۱.۸۸%


هیوندای توسان ix 35

2000cc، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۸۷%

۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

2000cc، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۸۷%


هیوندای سانتافه ix 45

2400cc، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%

۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

2400cc، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%


هیوندای سانتافه ix 45

2400cc، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۵۳%

۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

2400cc، ساخت ۱۳۹۷

+۱.۵۳%


هیوندای سوناتا LF هیبرید

gls، ساخت ۱۳۹۷

+۰.۴۲%

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

gls، ساخت ۱۳۹۷

+۰.۴۲%


هیوندای سوناتا LF هیبرید

gls plus، ساخت ۱۳۹۷

+۰.۲۰%

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

gls plus، ساخت ۱۳۹۷

+۰.۲۰%


یوآز پاتریوت

ساخت ۱۴۰۰

+۱.۶۰%

۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

+۱.۶۰%


یوآز پیکاپ

ساخت ۱۴۰۰

+۱.۶۴%

۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

+۱.۶۴%


ولوو XC90

اینسکریپشن، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%

۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اینسکریپشن، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%


در حال دریافت...

خطا در برقراری ارتباط با سرور

قیمت‌ خودروها به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام‌شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسی‌های روزانهٔ خودرو، معاملات روزانهٔ نمایشگاه‌داران ماشین و تماس‌های روزانه با فروشندگان اتومبیل استخراج می‌شود.