خرید و فروش و قیمت خودرو فولکس در تهران

فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در آهنگ
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
فوری در جنت‌آباد شمالی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
ترنسپورتر T5 مدل 2007
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در اکباتان
ترنسپورتر T5 مدل 2007
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۱۸۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در بریانک
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
۳۰۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در تجریش
فولکس گل، مدل ۱۳۸۵
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در مجیدیه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
خودرو گا مدل ۱۳۸۷
۲۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در صادقیه
خودرو گا مدل ۱۳۸۷
تیگوان
۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در سعادت‌آباد
تیگوان
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در دروس
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در دهکده المپیک
فولکس گل، مدل ۱۳۸۶
فولکس پاسات ٢٠١٨
۴۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نمایشگاه در شهرک غرب
فولکس پاسات ٢٠١٨
فولکس تیگوان ۲۰۱۸ مشکی با اسپورت پکیج
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در امانیه
فولکس تیگوان ۲۰۱۸ مشکی با اسپورت پکیج
فولکس پاسات، مدل ۲۰۱۸
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در شهرک امید
فولکس پاسات، مدل ۲۰۱۸
فولکس گل، مدل ۱۳۸۸
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در مجیدیه
فولکس گل، مدل ۱۳۸۸
فولکس پاسات مدل 2018
۱۲,۵۰۰ کیلومتر ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
فولکس پاسات مدل 2018
کارشناسی‌شده
فولکس پاسات مدل 2018
۴۶,۴۲۲ کیلومتر ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
فولکس پاسات مدل 2018
کارشناسی‌شده
پاسات ۲۰۱۸
۶,۰۰۰ کیلومتر ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در حشمتیه
پاسات ۲۰۱۸
پاسات سفید مدل 2018 صفر کیلومتر
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نمایشگاه در ستارخان
پاسات سفید مدل 2018 صفر کیلومتر
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در جنت‌آباد مرکزی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۴
پاسات ٢٠١٨
۶۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در دریا
پاسات ٢٠١٨
تیگوان مشکی مدل 2018 صفر کیلومتر
۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در قیطریه
تیگوان مشکی مدل 2018 صفر کیلومتر
گلف مدل ۹۲ فنی سالم‌
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در کن
گلف مدل ۹۲ فنی سالم‌
ون فولکس ترنسپورترt5،ترانسپورتر4سیلندر2006
۲۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در فاطمی
ون فولکس ترنسپورترt5،ترانسپورتر4سیلندر2006
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در سهروردی
فولکس گل، مدل ۱۳۸۷
بعدی