قیمت صفر انواع جک در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

جک J4

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


جک S5

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


جک S5

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


جک S3

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


جک J4

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


جک J4

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


جک S3

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


جک S5

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع جک


J4 - ساخت ۱۳۹۸
۰۳/۲۶
۰۳/۲۷
۰۳/۲۸
۰۳/۲۹
۰۳/۳۰
۰۳/۳۱
۰۴/۰۱
امروز
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ جک

آگهی‌های جک در دیوار