مشخصات فنی

سرعت

۱۹۵ تا ۱۷۰


صفر تا صد

۱۴.۱ تا ۱۱.۴


حجم موتور

۱۵۸۷ تا ۱۳۶۰


تعداد سیلندر

۴


گیربکس

۴ - ۵


مصرف سوخت ترکیبی

۶.۴ - ۷.۳


مصرف سوخت درون‌شهری

۸.۸ - ۱۰.۱


مصرف سوخت بیرون‌شهری

۵ - ۵.۸


قیمت روز صفر در بازار

تیپ ۲، سال ۱۳۹۹

۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان


تیپ ۵، سال ۱۳۹۹

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۰/۲۰
۱۰/۲۱
۱۰/۲۲
۱۰/۲۳
۱۰/۲۴
۱۰/۲۵
۱۰/۲۶
امروز
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰