مشخصات فنی

سرعت

۱۷۰


صفر تا صد

۱۳


حجم موتور

۱۵۰۳


تعداد سیلندر

۴


گیربکس

۵


مصرف سوخت ترکیبی

۶.۹


قیمت روز صفر در بازار

EX، سال ۱۳۹۸

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


EX، سال ۱۳۹۹

۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان