اجاره دکه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهران

یک باب دکه در کهریزک خیابان شصت متری

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران

دکه اجاره ای می‌خوام دخل بالا

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران

دکه اجاره میخوام تهران

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهران

اجاره انبار غرفه کانتینری اثاث و کالا

ودیعه: رایگان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
اجاره انبار غرفه کانتینری اثاث و کالا

دکه تنقلات

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران

اجاره انبار کانتینر کانکس لوازم منزل کالای تجاری

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
نردبان شدهدر تهران
اجاره انبار کانتینر کانکس لوازم منزل کالای تجاری

12 متر

ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز در تهران

اجاره انبار کانتین کانکس جهت لوازم منزل

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
اجاره انبار کانتین کانکس جهت لوازم منزل

دکه اجاره ای می‌خوام

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهران
دکه اجاره ای می‌خوام

اجاره کانتین و کانکس ۱۰ فوت جهت اسباب اثاثیه منزل

ودیعه: رایگان
اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
اجاره کانتین و کانکس ۱۰ فوت جهت اسباب اثاثیه منزل

اجاره انبار مسقف کانتینری کوچک لوازم منزل ۱۴ متری

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: توافقی
نردبان شدهدر تهران
اجاره انبار مسقف کانتینری کوچک لوازم منزل ۱۴ متری

رهن و اجاره کانتین جهت اسباب اثاث منزل

ودیعه: توافقی
اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
رهن و اجاره کانتین جهت اسباب اثاث منزل

اجاره برای ساندویچی،انبار بساط ،آرایشگاه،10متر.

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در تهران
اجاره برای ساندویچی،انبار بساط ،آرایشگاه،10متر.
با تأیید مالکیت

۱۵ متر مغازه و کارگاه تولید برای لبنیات

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
۱۵ متر مغازه و کارگاه تولید برای لبنیات

اجاره انبار کانتین کانکس سوله جهت لوازم منزل

ودیعه: توافقی
اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
اجاره انبار کانتین کانکس سوله جهت لوازم منزل

دکه برای اجاره میخوام

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در تهران

اجاره انبار کانتینری جهت اسباب و اثاثیه

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
اجاره انبار کانتینری جهت اسباب و اثاثیه

اجاره انبار و کانتینر نگهداری کالا خانگی

ودیعه: رایگان
اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور انبارهای زنجیره ای آرتا در تهران
اجاره انبار و کانتینر نگهداری کالا خانگی

دکه جهت اجاره می‌خوام

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران

دکه سیگار وقهوه

ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در اهواز
دکه سیگار وقهوه

مغازه ۸۴ متر باموقیت مناسب کسبی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران

واگذاری سوپرمارکت و میوه فروشی

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۴ روز پیش در تهران
واگذاری سوپرمارکت و میوه فروشی

مغازه ویا انبار ۱۲۰ متر. در شهر بوشهر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهران
بعدی