خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار آبادان

در حال دریافت ...
کبوتر
۱۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
کبوتر
مرغ عشق
توافقی
نیم ساعت پیش
مرغ عشق
جفت جوجه صرب 4 بند شهر گچساران
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جفت جوجه صرب 4 بند شهر گچساران
سینه سرخ گرفتتی
۷۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سینه سرخ گرفتتی
ماده زاغ چشم و نوک سفید ذات عبدالامام
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ماده زاغ چشم و نوک سفید ذات عبدالامام
جوجه مرغ عشق
۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه مرغ عشق
نر پلاکی اصیل بشرط
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
نر پلاکی اصیل بشرط
طرقه خوش صدا
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
طرقه خوش صدا
یک عدد کبوتر شهری سبز مادبفروش میرسد
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کله ای شتری
توافقی
۲ ساعت پیش
کله ای شتری
سرور سرخ گرفتنی
۴۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سرور سرخ گرفتنی
کفتررنگی
توافقی
۳ ساعت پیش
کفتررنگی
شیخ بالا گیر
توافقی
۳ ساعت پیش
شیخ بالا گیر
فروش و معاوضه بلبل رقاص باگوشی
جهت معاوضه
۴ ساعت پیش
فروش و معاوضه بلبل رقاص باگوشی
پلاکی عراقی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پلاکی عراقی
یک عدد عروس هلندی با تجهیزات
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
یک عدد عروس هلندی با تجهیزات
کفتر
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کفتر
پرنده
جهت معاوضه
۴ ساعت پیش
پرنده
جفت قناری
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سبز ابادانی (1)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سبز ابادانی (1)
جفت آبادانی زاغ سیاه و سرخ
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
جفت آبادانی زاغ سیاه و سرخ
کفتر رنگی
۷۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کفتر رنگی
قناری
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
قناری
چاپی نر
۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
چاپی نر
در حال دریافت ...
بعدی