خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار آبادان

در حال دریافت ...
برنده خانگی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
برنده خانگی
عروس هلندی ماده
۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
عروس هلندی ماده
فنچ مصری یا نرگسی
جهت معاوضه
یک ربع پیش
فنچ مصری یا نرگسی
قناری
۸۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
قناری
عروس هلندی
۳۳۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
عروس هلندی
جوجه عروس هلندی و مرغ عشق انگلیسی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جوجه عروس هلندی و مرغ عشق انگلیسی
پلاکی جوان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پلاکی جوان
شیخی بالاگیر وشیخی کاشانی پرشی بلاگیر شرط
جهت معاوضه
نیم ساعت پیش
شیخی بالاگیر وشیخی کاشانی پرشی بلاگیر شرط
کبوتر یا کفتر
توافقی
نیم ساعت پیش
کبوتر یا کفتر
مرغ عشق
توافقی
۱ ساعت پیش
مرغ عشق
مرغ عشق هلندی با جوجه و با تخم .. تکی و عمده
توافقی
۱ ساعت پیش
مرغ عشق هلندی با جوجه و با تخم .. تکی و عمده
شهرى بایال
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
شهرى بایال
دورگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
دورگ
مرغ عشق
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ عشق
مرغ عشق هلندی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ عشق هلندی
یجب طاووسی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یجب طاووسی
جفت عروس مولد لوتینو
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جفت عروس مولد لوتینو
کبوتر بهرانی ماده سرحال وجوان
توافقی
۲ ساعت پیش
کبوتر بهرانی ماده سرحال وجوان
شاه طوطی رام و چلوندنی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
شاه طوطی رام و چلوندنی
فروش تعدادی عروس هلندی آهویی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فروش تعدادی عروس هلندی آهویی
یال نر
۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یال نر
کبوتر
۴۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کبوتر
شیخ و کله سبز
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
شیخ و کله سبز
جفت طوقی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جفت طوقی
بعدی