رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در آبادان

در حال دریافت ...
رهن مغازه
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
لحظاتی پیش
مغازه ٤٧متری رهن و اجار
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
اجاره مغازه ۸۰ متری امیراباد فازسه اجاره یا فروش
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
اجاره مغازه ۸۰ متری امیراباد فازسه اجاره یا فروش
اجاره رهن مغازه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش
رهن واجاره مغازه دودهنه40 متری
ودیعه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
رهن واجاره مغازه دودهنه40 متری
۳۵متر سر اصلی کوی کارگر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش
مغازه رهن و کرایه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
رهن واجاره یک مغازه در فاز ۲
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
واگذاری مغازه ساندویچی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش
واگذاری مغازه ساندویچی
واگذاری سوپرمارکت فعال کوی فرهنگیان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
مغازه 25مترهلال بریم
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش
واگذاری کافی شاپ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۴ ساعت پیش
اجاره رهن مغازه در بازار فیه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
اجاره رهن مغازه در بازار فیه
خیابان اصلی بازارکفیشه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رهن یک باب مغازه ۱۲ متری واقع در فاز۳ امیرآباد
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رهن یک باب مغازه ۱۲ متری واقع در فاز۳ امیرآباد
رهن یک باب مغازه 21 متری واقع درفاز۳ امیرآباد
ودیعه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه شاهپور ۱۴ متر
ودیعه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۸ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۸ تومان
دیروز
ساندویچی مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ساندویچی مغازه
مقازه چهارراه شاپور خرمشهر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه کادوس طبقه اول
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره مغازه خرمشهر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رهن وکرایه مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دفتر کار خرمشهر گمرگ
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز
دفتر کار خرمشهر گمرگ
مغازه نوسازجهت انباری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
مغازه نوسازجهت انباری
در حال دریافت ...
بعدی