رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در آبادان

در حال دریافت ...
رهن مغازه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دقایقی پیش
مغازه نوساز بر بلوار اصلی زمین شهری
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
لین ۱۰ کارون مغازه کاشی شده ۱۰ متر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
اجاره مغازه واقع در ابادان امیری تجاری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
اجاره مغازه واقع در ابادان امیری تجاری
اجاره مغازه در امیراباد فاز یک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش
مغازه برای بانوان در خرمشهر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
مغازه برای بانوان در خرمشهر
سوپر مارکت
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سوپر مارکت
اجاره مغازه ۳۰ متر بلوار دریاقلی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مغازه ۱۴ متری در بازارکویتیها
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
غرفه نمایشگاه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش
غرفه نمایشگاه
مغازه زمین شهری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
مغازه زمین شهری
واگذاری مغازه بازار شب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش
واگذاری مغازه بازار شب
اجاره مغاره فلکه الفی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
اجاره مغاره فلکه الفی
مغازه یک اصلی کفیشه اجاره
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مغازه ٤٠ متری امیری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
اجاره مغازه در مرکز شهر خیابان نادری سر دو نبش
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
رهن و اجاره سالن
ودیعه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
اجاره مغازه بازار مرکزی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
مغار طیب۱۵ سر بیست متری
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
مغازه اول آرش
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره ملک تجاری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره ورهن مغازه تجاری در پاساژ خ امام
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه جهت رهن واجاره درخرمشهر
ودیعه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه جهت رهن واجاره درخرمشهر
مغازه ۶۰ متر امیرآباد
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
در حال دریافت ...
بعدی