رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در ابهر

رهن خانه
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش
اجاره آپارتمان در بحر بلوار منابع طبیعی
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش
اجاره ی خانه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
اپارتمان خدماتی و اداری ۸۰ متری در بر طالقانی
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
اجاره واحدواقع درگلشهرمجتمع67واحدی فرهنگیان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
واحد ۹۰ متری واقه در طالقانی شمالی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
اجاره واحد درابتدای طالقانی شمالی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
واحد اپارتمان ۷۸ متری فول امکانات
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۸ ساعت پیش
اجاره واحد 65 متر شیک و
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
اجاره واحد 120 متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رهن آپارتمان ۱۲۰ متری طالقانی شمالی
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
رهن آپارتمان ۱۲۰ متری طالقانی شمالی
ویلا ۱۷۰ متر در خیابان امام ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
ویلا ۱۷۰ متر در خیابان امام ابهر
خانه ۹۱ متر نواب غربی اجاره و رهن در ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
خانه ۹۱ متر نواب غربی اجاره و رهن در ابهر
اجاره واحد180متری درگلشهر
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
واحد ۸۵ متری واقع در شن پل
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
واحد ۱۴۰ متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
واحد ۱۵۰متر واقع در کوچه تختی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
واحد ۱۵۰متر واقع در کوچه تختی
واحد ۹۴ متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
واحد ۶۰ متری ۳۵ رهن
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
آپارتمان ۷۸ متری در مجتمع بصیرت
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره اپارتمان ۱۲۰ متری کلید نخورده / در معلم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
آپارتمان 75متری اجاره
ودیعه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
واحد ۷۰ متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
آپارتمان کلید نخورده Full امکانات
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش
آپارتمان کلید نخورده Full امکانات
بعدی