خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در ابریشم

زمین کشاورزی باغی تجاری بربلوار
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین مسکونی ابریشم ابتدای افجد کوچه ورزشگاه
توافقی
۲ هفته پیش
زمین مسکونی ابریشم ابتدای افجد کوچه ورزشگاه
زمین مسکونی شهرک نور با سند وپروانه
توافقی
۲ هفته پیش
یک قطعه زمین کلنگی
توافقی
۲ هفته پیش
زمین ۱۰۵ متری در باغ ابریشم
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین 2000 متر جنب قلعه سرشیر پیربکران 09026447381
توافقی
۲ هفته پیش
۴۰۰متر زمین باغی متری یک میلیون پیربکران کرافشان
توافقی
۲ هفته پیش
باغ با ساختمان، ۱۳۰۰ متر، باغ‌ابریشم
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
باغ با ساختمان، ۱۳۰۰ متر، باغ‌ابریشم
۱۴۰مترشمالی
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین جا خونه ۱۱۵متر خوش نقشه
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین 184متری کوچه تندگویان شهر ابریشم
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
زمین 184متری کوچه تندگویان شهر ابریشم
زمین مسکونی
توافقی
۳ هفته پیش
باغ و ویلا با آب و کنتور شخصی با مجوز دیوار
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
باغ و ویلا با آب و کنتور شخصی با مجوز دیوار
زمین کشاورزی مناسب برای باغ و ساخت ویلا
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پلاک ۱۵۵ متری.شهر ابریشم(باغ ابریشم .خ عباس ترابی)
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پلاک ۱۵۵ متری.شهر ابریشم(باغ ابریشم .خ عباس ترابی)
پلاک زمین
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
زمین مسکونی خوش جا
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
زمین مسکونی خوش جا
۱۵۰متر مسکونی شهرابریشم افجد
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
باغ ۶۰۰ متری دارای درختان ۴ساله منطقه خوش آب وهوا
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
باغ ۶۰۰ متری دارای درختان ۴ساله منطقه خوش آب وهوا
زمین مسکونی
۹۳۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
زمین مسکونی
۱۵۳ مترزمین کشاورزی نزدیک ب ساخت کرسگان.متری
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
زمین برای باغ سازی با امکانات
توافقی
۴ هفته پیش
باغ علیشاهدان
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
باغ علیشاهدان
زمین با چاه اختصاصی، سرمایه‌گذاری تفریحی علیشاهدان
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
زمین با چاه اختصاصی، سرمایه‌گذاری تفریحی علیشاهدان
قبلیبعدی