خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار آبسرد

فروش کبوتر خانگی اصیل
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
بره
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
بره
سه ته مرغ محلی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سه ته مرغ محلی
توله سگ هاسکی
توافقی
۵ روز پیش
توله سگ هاسکی
کبوتر
۳۵,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کبوتر
سیمین تال
توافقی
۶ روز پیش
سیمین تال
3 عدد مرغ و یک عدد خروس فروشی
توافقی
هفتهٔ پیش
3 عدد مرغ و یک عدد خروس فروشی
سگ هاسکی ماده چشم سفید
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سگ افغان
توافقی
هفتهٔ پیش
سگ نر دوبریک ساله سالم
توافقی
هفتهٔ پیش
سگ نر دوبریک ساله سالم
قو غاز آفریقایی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
قو غاز آفریقایی
فروش بزقاله پاکستانی
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش بزقاله پاکستانی
توله سگ میکس سرابی و بومی مناسب نگهبانی
توافقی
۲ هفته پیش
بوقلمون نر و ماده
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
بوقلمون نر و ماده
اردک مسکویی ماده
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اردک مسکویی ماده
سگ قدر جون رنگ مشکی
توافقی
۲ هفته پیش
سگ قدر جون رنگ مشکی
اردک
توافقی
۲ هفته پیش
اردک
یک بوقلمون نر
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
قوغاز جوان درشت و زیبا
توافقی
۳ هفته پیش
قوغاز جوان درشت و زیبا
۱۹بره نر ماده معاوضه با وانت یاپراید سواری
جهت معاوضه
۳ هفته پیش
۱۹بره نر ماده معاوضه با وانت یاپراید سواری
برای بوقلمون
توافقی
۳ هفته پیش
برای بوقلمون
سگ نر ژرمن سالم واکسینه شده و شناسنامه دار
توافقی
۳ هفته پیش
سگ نر ژرمن  سالم واکسینه شده و شناسنامه دار
گوسفند زنده
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
گوسفند زنده
فروش مرغ محلی تظمینی
توافقی
۳ هفته پیش
فروش مرغ محلی تظمینی
بعدی