خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در زیتون کارمندی اهواز

فروش واحد کلید اول زیتون کارمندی
توافقی
یک ربع پیش در زیتون کارمندی
فروش واحد کلید اول زیتون کارمندی
آپارتمان ۱۰۶ متری
۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در زیتون کارمندی
آپارتمان ۱۰۶ متری
آپارتمان کوی جواهری وام دار
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در زیتون کارمندی
آپارتمان کوی جواهری وام دار
۱۱۰متر/ / کلیدنخورده
توافقی
نیم ساعت پیش در زیتون کارمندی
۱۱۰متر/ / کلیدنخورده
فروش واحد کلید نخورده ۱۸۰ متری
توافقی
نیم ساعت پیش در زیتون کارمندی
فروش واحد کلید نخورده ۱۸۰ متری
95متری شیک
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در زیتون کارمندی
95متری شیک
۱۳۰ متر سه خوابه زیتون کارمندی
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در زیتون کارمندی
۱۳۰ متر سه خوابه زیتون کارمندی
١٠٥متر ساخت ٩٦ قلب زیتون
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در زیتون کارمندی
١٠٥متر ساخت ٩٦ قلب زیتون
105 متری/ فول امکانات / دلباز و خوش نقشه
توافقی
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
105 متری/ فول امکانات / دلباز و خوش نقشه
85 متری / زیتون کارمندی/ 3 جلو
توافقی
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
85 متری / زیتون کارمندی/ 3 جلو
165 متری/ فول امکانات / سازه ای شیک و
توافقی
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
165 متری/ فول امکانات / سازه ای شیک و
اپارتمان چهار واحدی سنتی با عرض ۱۷.۶۰
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
اپارتمان چهار واحدی سنتی با عرض ۱۷.۶۰
آپارتمان ۹۰ متری خیابان مرجان
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
آپارتمان ۹۰ متری خیابان مرجان
آپارتمان ۱۴۵ متری زیتون کارمندی
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
آپارتمان ۱۴۵ متری زیتون کارمندی
آپارتمان ۱۴۵ متری کلید اول
توافقی
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
آپارتمان ۱۴۵ متری کلید اول
آپارتمان۱۳۲متر زیتون کارمندی
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
آپارتمان۱۳۲متر زیتون کارمندی
130متری تکواحدی
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
130متری تکواحدی
125 متری دوخوابه زیتون
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
125 متری دوخوابه زیتون
آپارتمان 148متر زیتون کارمندی
۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
آپارتمان 148متر زیتون کارمندی
فروش واحد ۹۰ متری
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در زیتون کارمندی
فروش واحد ۹۰ متری
آپارتمان،۱۵۰ متری،سه خوابه
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در زیتون کارمندی
آپارتمان،۱۵۰ متری،سه خوابه
آپارتمان 105 متری، کلید اول
۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در زیتون کارمندی
آپارتمان 105 متری، کلید اول
فروش واحد ۱۶۶متری
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در زیتون کارمندی
فروش واحد ۱۶۶متری
آپارتمان ،۲۰۷ متری، چهار خوابه
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در زیتون کارمندی
آپارتمان ،۲۰۷ متری، چهار خوابه
بعدی