خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در سیصد دستگاه اهواز

زمین تجاری
توافقی
۳ روز پیش در سیصد دستگاه
زمین تجاری
زمین ۴۵۶متردرروستای دامغه کوچک
توافقی
۵ روز پیش در سیصد دستگاه
زمین ۴۵۶متردرروستای دامغه کوچک
فروش زمین ۴ میخ
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سیصد دستگاه
فروش زمین ۴ میخ
زمین کلنگی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در سیصد دستگاه
زمین کلنگی
1000 متر زمین سرمایه گذاری سند ملکی
توافقی
۶ روز پیش در سیصد دستگاه
1000 متر زمین سرمایه گذاری سند ملکی
زمین کانکی
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در سیصد دستگاه
زمین کانکی
1500 متراژ زمین دارای آب و گاز و برق است
توافقی
هفتهٔ پیش در سیصد دستگاه
1500 متراژ زمین دارای آب و گاز و برق است
زمین برومی
توافقی
۲ هفته پیش در سیصد دستگاه
زمین برومی
زمین کارگاهی با موقعیت تجاری
توافقی
۲ هفته پیش در سیصد دستگاه
زمین کارگاهی با موقعیت تجاری
زمین ۳۵۰ متر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سیصد دستگاه
زمین  ۳۵۰ متر
زمین تجاری
توافقی
۲ هفته پیش در سیصد دستگاه
زمین تجاری
زمین باغ هزار متری
توافقی
۲ هفته پیش در سیصد دستگاه
زمین باغ هزار متری
زمین ۲۰۰متر مربع
توافقی
۲ هفته پیش در سیصد دستگاه
زمین ۲۰۰متر مربع
زمین دارای آب و گاز و برق واقع در روستای دامغه کوچک
توافقی
۲ هفته پیش در سیصد دستگاه
زمین دارای آب و گاز و برق واقع در روستای دامغه کوچک
زمین دارای آب و سند می‌باشد
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سیصد دستگاه
زمین دارای آب و سند می‌باشد
زمین مسکونی در هفتکل
توافقی
۳ هفته پیش در سیصد دستگاه
زمین مسکونی در هفتکل
زمین کشاورزی مسکونی ۱۶۵۳متر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سیصد دستگاه
زمین کشاورزی مسکونی ۱۶۵۳متر
بعدی