خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در اهواز

وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در زیتون کارمندی
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶

وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹

۱,۱۱۱ کیلومتر
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در فرهنگ شهر
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹

وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰

۱۰۰,۰۰۴ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهرک آغاجری
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰

وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در کوی مهدیس
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸

مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۶

مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۲۰۱۶

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیانپارس
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۲۰۱۶

وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۴۰۱

۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پردیس
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۴۰۱

وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک آغاجری
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱

وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زیتون کارمندی
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴

مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۲۰۱۳

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سپیدار
مزدا 3 مونتاژ تیپ 3، مدل ۲۰۱۳

وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۵

۲۲۲,۲۲۲ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهارستان
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۵

وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امانیه
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۷

وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۴

۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلستان
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۴

وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۵

۲۳۳,۳۵۵ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوی مهدیس
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۵

وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دغاغله
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲

وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۴

۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در باهنر
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۴

وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۲

وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۸۲

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رسالت
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۸۲

وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۵

۱۲,۵۴۸ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فرهنگ شهر
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۵

وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۵

۱۲۳,۵۴۴ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فرهنگ شهر
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۵

وانت مزدا ۲۰۰۰، مدل ۱۳۹۷

۱۰۰,۰۱۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در زیتون کارگری
وانت مزدا ۲۰۰۰، مدل ۱۳۹۷

وانت مزدا 2000 جریانی و در حال پیگیری

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حصیرآباد
وانت مزدا 2000 جریانی و در حال پیگیری

وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۷

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پردیس
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۷

وانت مزدا دوکابین1600، مدل ۱۳۷۴

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کوی علوی
وانت مزدا دوکابین1600، مدل ۱۳۷۴
بعدی