خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار CNG در اهواز

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در فاز دو پاداد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کوت عبدالله
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید دوگانهCNG‌مدل‌۸۸
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در کوت عبدالله
پراید دوگانهCNG‌مدل‌۸۸
پراید۸۸دوگانه فابریک
غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در زرگان
پراید۸۸دوگانه فابریک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش در کیان آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
جهت معاوضه
۸ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در زرگان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
توافقی
۹ ساعت پیش در زرگان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش در پادادشهر
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید مدل ۸۷
غیرقابل نمایش
۲۰ ساعت پیش در باهنر
پراید مدل ۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
توافقی
۲۱ ساعت پیش در شهرک دانشگاه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
تاکسی ۸۶دوگانه فابریک
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کانتکس
تاکسی ۸۶دوگانه فابریک
پراید 86 دوگانه فابریک
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کوروش (کوی ملت)
پراید 86 دوگانه فابریک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
توافقی
دیروز در فاز دو پاداد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بهارستان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیانشهر
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
غیرقابل نمایش
پریروز در باهنر
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
غیرقابل نمایش
پریروز در کیانپارس
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
غیرقابل نمایش
پریروز در کیانشهر
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
غیرقابل نمایش
پریروز در پردیس
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
«پراید صبا،دوگانه فابریک،مدل۸۸»
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کانتکس
«پراید صبا،دوگانه فابریک،مدل۸۸»
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوروش (کوی ملت)
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
توافقی
پریروز در کیانشهر
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
بعدی