اتصال برقرار شد

خرید و قیمت انواع میز و صندلی غذاخوری در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب) اهواز

پاف

نو
۱۱,۱۱۱ تومان
۳ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
پاف

میز و صندلی غذاخوری

نو
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی غذاخوری

میز و صندلی ناهارخوری ایفلی لمسه

نو
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی ناهارخوری ایفلی لمسه

نهار خوری چستر لمسه

نو
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه مبلمان لوکسان در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
نهار خوری چستر لمسه

میز و صندلی غذاخوری فست فود و‌ کافی شاپ فضای باز

نو
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی غذاخوری فست فود و‌ کافی شاپ فضای باز

میز و صندلی ایفلی طرح زین اسبی

نو
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی ایفلی طرح زین اسبی

میز و صندلی ناهارخوری پارچه ای لمسه

نو
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی ناهارخوری پارچه ای لمسه

میز و صندلی کافی شاپ فضای باز

نو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی کافی شاپ فضای باز

میز و صندلی کافی شاپ

نو
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی کافی شاپ

میز و صندلی ناهارخوری ۸ نفره یونا

نو
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی ناهارخوری ۸ نفره یونا

میز و صندلی تمام پلاستیکی

نو
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی تمام پلاستیکی

میز و صندلی ناهارخوری طرح شاد

نو
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی ناهارخوری طرح شاد

میز و صندلی غذاخوری ایفلی پارچه ای چوبی آریو

نو
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی غذاخوری ایفلی پارچه ای چوبی آریو

میز غذاخوری برای رستوران

کارکرده
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز غذاخوری برای رستوران

میز و صندلی تحریر کودک

نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی تحریر کودک

میز و صندلی ناهارخوری فایبرگلس ایفلی مدل ph

نو
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی ناهارخوری فایبرگلس ایفلی مدل ph

میز و صندلی ناهار خوری پارچه ای

نو
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی ناهار خوری پارچه ای

میز غذاخوری یا میز خاطره چوبی

در حد نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز غذاخوری یا میز خاطره چوبی

نهار خوری 4 نفره

کارکرده
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
نهار خوری 4 نفره

میز و صندلی ناهارخوری رستورانی شیکو

نو
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی ناهارخوری رستورانی شیکو

میز و صندلی غذاخوری ایفلی فلزی اسپایدر

نو
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی غذاخوری ایفلی فلزی اسپایدر

میز و صندلی غذاخوری پارچه ای رستورانی

نو
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی غذاخوری پارچه ای رستورانی

میز و صندلی ناهار خوری شیک

نو
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه یونا چیر در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
میز و صندلی ناهار خوری شیک

پاف

نو
۱۱,۱۱۱ تومان
پریروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
پاف
بعدی

خرید و قیمت انواع میز و صندلی غذاخوری در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب) اهواز