پیش فروش و پیش خرید خانه و املاک در اهواز

آپارتمان تک واحده کلیداول
۳ روز پیش در باهنر
آپارتمان تک واحده کلیداول
فروش آپارتمان1200متری درچهارطبقه-بازی زمین.
۳ روز پیش در باهنر
فروش  آپارتمان1200متری درچهارطبقه-بازی زمین.
۷۸ متری در دستگاه
۶ روز پیش در باهنر
۷۸ متری در دستگاه
آپارتمان تک واحدی ۱۵۰م باهنر
۷ روز پیش در باهنر
آپارتمان تک واحدی ۱۵۰م باهنر
۱۰۰ متری در حال ساخت در باهنر
۷ روز پیش در باهنر
۱۰۰ متری در حال ساخت در باهنر
اپارتمان باهنر150متری
هفتهٔ پیش در باهنر
اپارتمان باهنر150متری
پیش فروش درباهنر
هفتهٔ پیش در باهنر
پیش فروش درباهنر
آپارتمان ۱۰۰ متری در حال ساخت
هفتهٔ پیش در باهنر
آپارتمان ۱۰۰ متری در حال ساخت
پیش فروش اصلی بلوار سینا
هفتهٔ پیش در باهنر
پیش فروش اصلی بلوار سینا
پیش فروش 148 متری تحویل اسفند ماه99
۲ هفته پیش در باهنر
پیش فروش 148 متری تحویل اسفند ماه99
آپارتمان تک واحده ۱۳۵متری پشت به پارک قیام
۲ هفته پیش در باهنر
آپارتمان تک واحده  ۱۳۵متری پشت به پارک قیام
تجاری مسکونی شهرک کاسپین
۲ هفته پیش در باهنر
تجاری مسکونی شهرک کاسپین
تک واحدی ۱۶۷ متری
۲ هفته پیش در باهنر
تک واحدی ۱۶۷ متری
تکواحدی ۱۵۰متری
۲ هفته پیش در باهنر
تکواحدی ۱۵۰متری
پیش فروش تک واحده
۲ هفته پیش در باهنر
پیش فروش تک واحده
۹۲ متری دوخواب
۲ هفته پیش در باهنر
۹۲ متری دوخواب
آپارتمان ۱۱۰ متری سه خواب
۳ هفته پیش در باهنر
آپارتمان ۱۱۰ متری سه خواب
فروش یک واحد گاوداری نیمه ساز شهرستان امیدیه
۳ هفته پیش در باهنر
فروش یک واحد گاوداری نیمه ساز شهرستان امیدیه
پیش فروش آپارتمان تک واحدی
۳ هفته پیش در باهنر
پیش فروش آپارتمان تک واحدی
آپارتمان، ۱۵۰ متر
۳ هفته پیش در باهنر
آپارتمان، ۱۵۰ متر
تک واحده پیش فروش ۱۴۸متری
۳ هفته پیش در باهنر
تک واحده پیش فروش ۱۴۸متری
فروش تک واحدی سبحان
۳ هفته پیش در باهنر
فروش تک واحدی سبحان
آپارتمان تک واحده
۳ هفته پیش در باهنر
آپارتمان تک واحده
آپارتمان
۳ هفته پیش در باهنر
آپارتمان
بعدی