اتصال برقرار شد

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در دغاغله اهواز

واگذاری امتیاز گلخانه

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۱۹ ساعت پیش در دغاغله
واگذاری امتیاز گلخانه
۷

۴۵ هکتار زمین برا شلتوک اجاره

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
هفتهٔ پیش در دغاغله
۴۵ هکتار زمین برا شلتوک اجاره
۲

انبار به مساحت ۲۰۰

ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در دغاغله
انبار به مساحت ۲۰۰
۱

واحد تجاری

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دغاغله
واحد تجاری
۷

اجاره و رهن انبار ۱۵۰۰ متر

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
هفتهٔ پیش در دغاغله
اجاره و رهن انبار ۱۵۰۰ متر
۴

گاراژ 800متر

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۲ هفته پیش در دغاغله
گاراژ 800متر
۶

رهن و اجاره مغازه

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دغاغله
رهن و اجاره مغازه
۵

اجاره70هکتار برای شلتوک وگندم

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: توافقی
۳ هفته پیش در دغاغله
اجاره70هکتار برای شلتوک وگندم
۲

سوله شرکت انبار جفیر

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دغاغله

مغازه ۶ در ۴ هست و مناسب برای بستنی فروشی و قنادی

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۳ هفته پیش در دغاغله

رهن و کرایه مغازه

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۳ هفته پیش در دغاغله
رهن و کرایه مغازه
۱

زمین کشاورزی ۳۰هکتار

ودیعه: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دغاغله

مغازه تجاری دوطبقه حدود 100متر

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۴ هفته پیش در دغاغله

اجاره گاراژ ۱۳۰۰ متر در اهواز مسیر تصفیه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در دغاغله
اجاره گاراژ ۱۳۰۰ متر در اهواز مسیر تصفیه
۴
بعدی

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در دغاغله اهواز