اتصال برقرار شد

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در کیان آباد اهواز

۱۹متر

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: توافقی
دیروز در کیان آباد
۱۹متر
۲

اداری نوساز/ لوکشین و دسترسی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مرداد در کیان آباد
اداری نوساز/ لوکشین و دسترسی
۱

مغازه ۲۰ متری اصلی کیان آباد

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیان آباد

رهن و اجاره اداری شرقی کیان آباد

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیان آباد
رهن و اجاره اداری  شرقی کیان آباد
۱

اجاره۴۷هکتارزمین۳سال شلتوک.فقط۲کیلومترلوله نیازدار

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
پریروز در کیان آباد

واحد۴۵متری با موقعیت اداری،آرایشگاه،خیاطی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیان آباد

اداری ۱۲۰ متری/کلید اول/بدون مشابه در منطقه

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
فوری آژانس املاک مرداد در کیان آباد
اداری ۱۲۰ متری/کلید اول/بدون مشابه در منطقه
۱

واحد اداری تجاری / فلت / کیان آباد

ودیعه: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: توافقی
آژانس املاک ماندگار در کیان آباد
واحد اداری تجاری / فلت / کیان آباد
۱

۹۵ متری اداری تمیز

ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۳ روز پیش در کیان آباد

۹۵ متری اداری تمیز

ودیعه: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
آژانس املاک یوسفی در کیان آباد

ملک تجاری مسکونی به مساحت ۴۰۰ متر مربع

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کیان آباد

آپارتمان با موقعیت اداری ۱۲۰متری

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۳ روز پیش در کیان آباد
آپارتمان با موقعیت اداری ۱۲۰متری
۱۰

واحد اداری/مجتمع اداری / اصلی کیان آباد

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک ماندگار در کیان آباد
واحد اداری/مجتمع اداری / اصلی کیان آباد
۱

رهن واحد اداری کیان‌آباد

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
آژانس املاک یوسفی در کیان آباد

اداری ۱۱۰ متری/کلید اول/دسترسی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مرداد در کیان آباد
اداری ۱۱۰ متری/کلید اول/دسترسی
۱

واحد اداری مجتمع اداری / اصلی کیان آباد

ودیعه: ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک ماندگار در کیان آباد
واحد اداری مجتمع اداری / اصلی کیان آباد
۱

واحد اداری اصلی کیان آباد

ودیعه: ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
آژانس املاک ماندگار در کیان آباد
واحد اداری اصلی کیان آباد
۱

اداری فلت/کلید اول/ ی کیان آباد

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مرداد در کیان آباد
اداری فلت/کلید اول/ ی کیان آباد
۲

مجتمع اداری/اصلی کیان آباد

ودیعه: ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: توافقی
آژانس املاک ماندگار در کیان آباد
مجتمع اداری/اصلی کیان آباد
۱

اداری ۱۶۰ متری/بدون مشابه در منطقه

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مرداد در کیان آباد
اداری ۱۶۰ متری/بدون مشابه در منطقه
۱

مغازه تجاری ۴۰ متر

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیان آباد

واحد اداری/سند تجاری/اصلی وهابی

ودیعه: ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک ماندگار در کیان آباد
واحد اداری/سند تجاری/اصلی وهابی
۱

اداری ۱۱۰متر سالن فلت/کلید اول/۲ خواب

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مرداد در کیان آباد
اداری ۱۱۰متر سالن فلت/کلید اول/۲ خواب
۱

مجتمع اداری / اصلی کیان آباد

ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک ماندگار در کیان آباد
مجتمع اداری / اصلی کیان آباد
۱
بعدی

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در کیان آباد اهواز