اتصال برقرار شد

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در فاز دو پاداد اهواز

مغازه مناسب بسیاری حرفه ها

ودیعه: توافقی
اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در فاز دو پاداد
مغازه مناسب بسیاری حرفه ها
۴

اجاره ملک در خیابان اصلی فاز ۲ خیابان سعادت

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فاز دو پاداد
اجاره ملک در خیابان اصلی فاز ۲ خیابان سعادت
۳

اجاره‌مغازه، واگذاری مغازه، رهن واجاره مغازه،

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۴ روز پیش در فاز دو پاداد
اجاره‌مغازه، واگذاری مغازه، رهن واجاره مغازه،
۵

مغازه 55 متری

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فاز دو پاداد
مغازه 55 متری
۱

واگذاری لوازم جانبی موبایل و کلوپ و تعمیرات موبایل

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
واگذاری لوازم جانبی موبایل و کلوپ و تعمیرات موبایل
۶

کرایه واحد همکف جنب آزمایشگاه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: توافقی
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد

اجاره مغازه در اتوبان اصلی فاز 2

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد

مغازه ۳۶ متری فاز دو پادادشهر بازارچه سعادت

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فاز دو پاداد
مغازه ۳۶ متری فاز دو پادادشهر بازارچه سعادت
۲

مغازه 60 متری و 30 متر بالکن

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فاز دو پاداد

مغازه / نزدیک اصلی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فاز دو پاداد

مغازه ۹۰ متری اصلی

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک آریا ملک در فاز دو پاداد

مغازه ۴۰متری بازارچه خیابان ۱۷

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور علی دلفی در فاز دو پاداد

۳۰ مترمربع

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در فاز دو پاداد
بعدی

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در فاز دو پاداد اهواز