رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در فاز دو پاداد اهواز

مغازه ۱۴ میباشد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در فاز دو پاداد
مغازه ۱۴ میباشد
انبار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۵ ساعت پیش در فاز دو پاداد
انبار
مغازه رهن در بلوار سینا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در فاز دو پاداد
مغازه رهن در بلوار سینا
مغازه در خ بصیر فاز ۲ پاداد( ایستگاه ۷)
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فاز دو پاداد
مغازه در خ بصیر فاز ۲ پاداد(  ایستگاه ۷)
مغازه ۳۰ متر فاز دو پادادشهر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فاز دو پاداد
مغازه ۳۰ متر فاز دو پادادشهر
اجاره واحد جلو ساختمان جهت
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در فاز دو پاداد
اجاره واحد جلو ساختمان جهت
مغازه 15متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فاز دو پاداد
مغازه 15متر
اجاره مغازه ۶۰متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
اجاره مغازه ۶۰متر
مغاز ۱۹ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
مغاز ۱۹ متر
مغازه 18 متری در اصلی فاز 2
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
مغازه 18 متری در اصلی فاز 2
۱۴ متر مغازه جهت انبار اجاره داده میشود
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
۱۴ متر مغازه جهت انبار اجاره داده میشود
انبار اجاره ملک مسکونی مناسب انبار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
انبار اجاره ملک مسکونی مناسب انبار
۲۵ متر نوساز وکلید اول
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
۲۵ متر نوساز وکلید اول
مغازه ۱۰۰ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد
مغازه ۱۰۰ متری
مغازه به متراژ بیست متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد
مغازه به متراژ بیست متر
مغازه ۳۰متری در اصلی فاز دو
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد
مغازه ۳۰متری در اصلی فاز دو
مغاذه ۲۰ متری اصلی فاز دو
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد
مغاذه ۲۰ متری اصلی فاز دو
مغازه ۱۵ مترمربع
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد
مغازه ۱۵ مترمربع
اجاره مغازه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد
اجاره مغازه
مغازه رهن کامل فول امکانات
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد
مغازه رهن کامل فول امکانات
مغازه 24متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فاز دو پاداد
مغازه 24متر
مغازه تجاری در اصلی فاز دو
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فاز دو پاداد
مغازه تجاری در اصلی فاز دو
مغازه دربلوارسعادت
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در فاز دو پاداد
مغازه دربلوارسعادت
مغازه در بلوار سعادت
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در فاز دو پاداد
مغازه در بلوار سعادت
بعدی