اتصال برقرار شد

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در زیتون کارگری اهواز

انبار بصورت اجاره روزانه یا بلند مدت

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در زیتون کارگری
انبار بصورت اجاره روزانه یا بلند مدت
۲

اجاره دامداری صنعتی ۲۰۰۰ متری

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در زیتون کارگری
اجاره  دامداری صنعتی  ۲۰۰۰ متری
۱۱

اجاره‌ کارگاه ملک تجاری

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در زیتون کارگری

کارگاه تجاری مناسب برای کلیه مشاغل / زیتون کارگری

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارگری

نانوایی تنوری آزاد پز

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارگری

فقط در راستا کاربری اداری،غیر اداری ولا غیره..‌

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارگری
فقط در راستا کاربری اداری،غیر اداری ولا غیره..‌
۸

رهن مغازه ۱۵۰ متری

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زیتون کارگری
رهن مغازه ۱۵۰ متری
۱

یکباب مغازه۱۵متری واقع درگاراژ

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور نبی الله سلطانی کاظمی در زیتون کارگری

مغازه درخیابان اصلی باپاخوری

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارگری

مغازه با پاخور بالا و مشتریهای ثابت

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارگری
مغازه با پاخور بالا و مشتریهای ثابت
۵

دفتر کار

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارگری

مغازه خیابان علامه

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارگری
بعدی

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در زیتون کارگری اهواز