رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در فرهنگ شهر اهواز

مغازه بر اتوبان فرهنگ شهر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در فرهنگ شهر
مغازه بر اتوبان فرهنگ شهر
مغازه 22 متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در فرهنگ شهر
مغازه 22 متری
اجاره مغازه نزدیک دانشگاه ازاد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فرهنگ شهر
اجاره مغازه نزدیک دانشگاه ازاد
مغازه ۳۰ متری فرهنگشهر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ شهر
مغازه ۳۰ متری فرهنگشهر
مغازه ۱۵ متری فرهنگشهر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فرهنگ شهر
مغازه ۱۵ متری فرهنگشهر
مغازه جهت اجاره در
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در فرهنگ شهر
مغازه جهت اجاره در
مغازه متراژبالاهمراه بابالکن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در فرهنگ شهر
مغازه متراژبالاهمراه بابالکن
مناسب انبار و امور تجاری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرهنگ شهر
مناسب انبار  و امور تجاری
اجاره در شهرک اهواز
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرهنگ شهر
اجاره در شهرک اهواز
250متر/کافه رستوران رست/روبروی دانشگاه ازاد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرهنگ شهر
250متر/کافه رستوران رست/روبروی دانشگاه ازاد
260متر تجاری نوساز/ تجهیزات/روبروی دانشگاه ازاد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرهنگ شهر
260متر تجاری نوساز/ تجهیزات/روبروی دانشگاه ازاد
اجاره میز سخت افزار و نرم افزار
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرهنگ شهر
اجاره میز سخت افزار و نرم افزار
مغازه 15 متری با6 متر بالکن
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرهنگ شهر
مغازه 15 متری با6 متر بالکن
دوتا مغازه سر اصلی ٧*٣/٥
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فرهنگ شهر
دوتا مغازه سر اصلی ٧*٣/٥
مغازه تجاری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فرهنگ شهر
مغازه تجاری
مغازه ۳۱متر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فرهنگ شهر
مغازه ۳۱متر
سالن آرایش قصرنور
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فرهنگ شهر
سالن آرایش قصرنور
اجاره مغازه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فرهنگ شهر
اجاره مغازه
30 متر مغازه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فرهنگ شهر
30 متر مغازه
رهن و اجاره مغازه فرهنگشهر
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فرهنگ شهر
رهن و اجاره مغازه فرهنگشهر
اجاره مغازه تعویضی روغن وپنچرگیری
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فرهنگ شهر
اجاره مغازه تعویضی روغن وپنچرگیری
اجاره مغازه
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در فرهنگ شهر
اجاره مغازه
بعدی