اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در پردیس اهواز

اجاره سوییت پردیس
یک ربع پیش در پردیس
اجاره سوییت
۴ ساعت پیش در پردیس
اجاره سوئیت.سویت.سوییت
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پردیس
واحد همکف تک خاب سوییت
۱۵ ساعت پیش در پردیس
واحد همکف تک خاب سوییت
پارکینگ ندارد
اجاره روزانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پردیس
پارکینگ ندارد
سوئیت آپارتمان
اجاره روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پردیس
اجاره سوییت مجهزخونه شخصی
دیروز در پردیس
سوییت تمیز با امنیت بالا در پردیس
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پردیس
سوییت تمیز با امنیت بالا در پردیس
اجاره سویت مجهز
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پردیس
سویت مجهز سوییت با امنیت بالا
پریروز در پردیس
سویت مجهز سوییت با امنیت بالا
اجاره سوییت فول امکانات وامنیت بالا
۴ روز پیش در پردیس
سویت
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پردیس
سویت
سوییت مخصوص فقط خانواده و مرد مجرد
اجاره روزانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پردیس
سوییت مخصوص فقط خانواده و مرد مجرد
سوییت مجهز ۶۶متری
۵ روز پیش در پردیس
سوئیت سویت سویت در پردیس
اجاره روزانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پردیس
اجاره سویت
اجاره روزانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پردیس
اجاره سوییت شخصی
۶ روز پیش در پردیس
سویت اجاره
اجاره روزانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پردیس
اجاره سویت
اجاره روزانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پردیس
اجاره سوییت ۷۰متری
۶ روز پیش در پردیس
سویت
اجاره روزانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در پردیس
سویت
سوییت آپارتمان مجهز
هفتهٔ پیش در پردیس
اجاره سوییت شخصی وامن
هفتهٔ پیش در پردیس
سوییت ۷۰متری باتمامی تجهیزات
هفتهٔ پیش در پردیس
بعدی