رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در فولادشهر اهواز

ویلایی ۲۵۰متر سه خواب
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در فولادشهر
ویلایی ۲۵۰متر سه خواب
رهن ویلایی شیک واقع در فولاد شهر
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در فولادشهر
رهن ویلایی شیک واقع در فولاد شهر
رهن کامل ویلایی بازسازی شده
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در فولادشهر
رهن کامل ویلایی بازسازی شده
ویلایی ۲۵۰ متری فولادشهر
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در فولادشهر
ویلایی ۲۵۰ متری فولادشهر
ویلایی۲۵۰متری، تمیز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در فولادشهر
ویلایی۲۵۰متری، تمیز
رهن واجاره ویلایی 3خوابه
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فولادشهر
رهن واجاره ویلایی 3خوابه
ویلایی۲۳۰ متری شیک در فولادشهر
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در فولادشهر
ویلایی۲۳۰ متری شیک در فولادشهر
خانه ویلایی رهن کامل
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در فولادشهر
خانه ویلایی رهن کامل
بالا خونه ویلایی ۹۰ متری فولادشهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فولادشهر
بالا خونه ویلایی ۹۰ متری فولادشهر
ویلایی
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در فولادشهر
ویلایی
بعدی