رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در کیان آباد اهواز

اجاره ویلای کیان اباد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در کیان آباد
ویلایی دوطبقه ۲۰۰متری ۵خوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در کیان آباد
ویلایی/سه خواب/تمیز/غربی کیان آباد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیان آباد
ویلایی/سه خواب/تمیز/غربی کیان آباد
۲خواب کمدبندی/بازسازی شده/دسترسی مناسب
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کیان آباد
۲خواب کمدبندی/بازسازی شده/دسترسی مناسب
طبقه بالا ویلایی نما سنگ آب برق گاز مجزا درب مجزا
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در کیان آباد
ویلایی۲۰۰متری۳خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کیان آباد
ویلایی۲۰۰متری۳خواب
ویلایی دو خوابه
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در کیان آباد
ویلایی دو خوابه
کیان آباد غربی/200متری /فول بازسازی/ 2خواب
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیان آباد
کیان آباد غربی/200متری /فول بازسازی/ 2خواب
220 متر *ویلایی فول بازسازی *چند قدم تا اروند
ودیعه: ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در کیان آباد
220 متر *ویلایی فول بازسازی *چند قدم تا اروند
ویلا باغ 2000متری دزفول شهرک منتظری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیان آباد
ویلا باغ 2000متری دزفول شهرک منتظری
رهن کامل ویلایی 200 متری
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کیان آباد
ویلایی ، کیان اباد غربی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کیان آباد
ویلایی ۳۳۰ متری رهن
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کیان آباد
ویلایی ۲۳۰ متری / جهت انبار
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کیان آباد
ویلایی ۲۳۰ متری / جهت انبار
ویلایی ۵٠٠ متری/رهن قابل تبدیل
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در کیان آباد
ویلایی  ۵٠٠ متری/رهن قابل تبدیل
ویلایی سه خواب فول بازسازی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کیان آباد
ویلایی سه خواب فول بازسازی
ویلایی دل کیان آباد / ۲۵۰ متری
ودیعه: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کیان آباد
ویلایی دل کیان آباد / ۲۵۰ متری
ویلایی ۲۰۰ متری کیان اباد غربی اوایل
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کیان آباد
ویلایی ۲۰۰ متری کیان اباد غربی اوایل
ویلایی۲۰۰متر رهن کامل
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در کیان آباد
خانه ویلایی ۲۱۰متری/ کیان آباد/
ودیعه: ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کیان آباد
خانه ویلایی ۲۱۰متری/ کیان آباد/
ویلایی رهن کامل کیان آباد غربی
ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در کیان آباد
200متر ویلایی/کیان آباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در کیان آباد
ویلایی بازسازی شده/۳خواب/شرقی نزدیک به اصلی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کیان آباد
ویلایی بازسازی شده/۳خواب/شرقی نزدیک به اصلی
ویلایی 250 متری، نزدیک به اروند، بازسازی شده
ودیعه: ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در کیان آباد
ویلایی 250 متری، نزدیک به اروند، بازسازی شده
بعدی