رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در پردیس اهواز

۱۶۰ متری همکف
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش در پردیس
اجاره ویلایی240متر شهرک تخلیه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در پردیس
ویلائی ۲۰۰متری جهت رهن و اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۱ ساعت پیش در پردیس
ویلائی ۲۰۰متری جهت رهن و اجاره
پردیس خ بیست متری بشارت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش در پردیس
پردیس خ بیست متری بشارت
2 واحد واحد بالا 115 متری شیک تمیز
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۳ ساعت پیش در پردیس
2 واحد واحد بالا 115 متری شیک تمیز
خانه ویلایی ۱۲۰ متر دو خوابه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در پردیس
خانه ویلایی   ۱۲۰ متر دو خوابه
ویلای 250 متر سه خواب
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پردیس
ویلا ۱۴۰ متر دلباز
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در پردیس
ویلا ۱۴۰ متر دلباز
بالا خانه 160متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در پردیس
ویلایی رهن و کرایه شهرک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پردیس
ویلایی رهن و کرایه شهرک
ویلایی ۲۱۰متری سه خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در پردیس
ویلا دلباز
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در پردیس
ویلا دلباز
واحد81 متری دوخوابه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در پردیس
واحد81 متری دوخوابه
ویلایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در پردیس
ویلایی
دو طبقه باهم در موقعیت
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در پردیس
دو طبقه باهم در موقعیت
ویلایی دوخوابه ۱۴۰متری
ودیعه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در پردیس
ویلای ۱۶۵ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در پردیس
خانه ویلایی شیک ۲۰۶متری سه خوابه
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در پردیس
منزل ویلایی همراه بامغازه
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در پردیس
دواحده همکف رهن کامل
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در پردیس
رهن منزل مسکونی به همراه 4 باب مغازه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در پردیس
رهن منزل مسکونی به همراه 4 باب مغازه
اجاره خانه
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پردیس
اجاره خانه
خانه ویلایی ۲۲۰ متر،نوساز سه خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در پردیس
خانه ویلایی ۲۲۰ متر،نوساز سه خوابه
135متر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در پردیس
بعدی