اتصال برقرار شد

خرید و قیمت کالسکه کودک در اهواز

کالسکه و کریر کاملا سالم و نو بدون شکستگی

در حد نو
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شهرک آغاجری
کالسکه و کریر کاملا سالم و نو بدون شکستگی

کالسکه مدل عصایی

در حد نو
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در زیتون کارمندی
کالسکه مدل عصایی

کالسکه صورتی

در حد نو
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در کوی علوی
کالسکه صورتی

کریر و ساک بچه پانیکو

در حد نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در سپیدار
کریر و ساک بچه پانیکو

کالسکه/کریر/صندلی ماشین/چیکو در حد نو

در حد نو
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در کیان آباد
کالسکه/کریر/صندلی ماشین/چیکو در حد نو

کالسکه عصایی تمیز و سالم

در حد نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در پردیس
کالسکه عصایی تمیز و سالم

کالسکه خارجی و کریر خارجی نو

در حد نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در فاز دو پاداد
کالسکه خارجی و کریر خارجی نو

ست کالسکه مدل بنیتا

نو
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در نادری
ست کالسکه مدل بنیتا

کالاسکه و لوازم جانبی

نو
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در باهنر
کالاسکه و لوازم جانبی

پک کامل کالسکه

نو
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در نادری
پک کامل کالسکه

سرویس کالسکه/مناسب سیسمونی

نو
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در زیتون کارمندی
سرویس کالسکه/مناسب سیسمونی

سرویس کالسکه اک

نو
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در زیتون کارمندی
سرویس کالسکه اک

کالسکه دلیجان بنیتا

در حد نو
۱,۱۱۱ تومان
۶ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
کالسکه دلیجان بنیتا

کالسکه دلیجان هیرو

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در فاز دو پاداد
کالسکه دلیجان هیرو

کالسکه چیکو

در حد نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شریعتی جنوبی
کالسکه چیکو

کالسکه بچه

نو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شریعتی جنوبی
کالسکه بچه

وسایل بچه کاملا نو فقط چند بار استفاده کالسکه

در حد نو
۱,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در رسالت
وسایل بچه کاملا نو فقط چند بار استفاده کالسکه

رورو ئک و گهواره

کارکرده
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در کوی مهدیس
رورو ئک و گهواره

کالسکه بچه

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در کیانپارس
کالسکه بچه

روروک

در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در کوی نبوت
روروک

کالسکه تمیز کریر

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
کالسکه تمیز کریر

روروک سالم و تمیز

در حد نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در کیان آباد
روروک سالم و تمیز

کاسکه بچه

کارکرده
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در کیانپارس
کاسکه بچه

کالسکه

در حد نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در فاز دو پاداد
کالسکه
بعدی