خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار الشتر

خر اسب پر

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش

گاوشکم اول باگوساله

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
گاوشکم اول باگوساله

فروش ۲۴ بز با ۲۴ بزغاله

۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فروش ۲۴ بز با ۲۴ بزغاله

فنچ فروشی

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فنچ فروشی

گوساله سمینتال

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوساله سمینتال

جوجه سالم

۱,۱۱۱ تومان
۵ ساعت پیش
جوجه سالم

یک‌عدد‌بوقلمون‌نر‌یک‌میلیون‌ونیم

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
یک‌عدد‌بوقلمون‌نر‌یک‌میلیون‌ونیم

بره نر

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۸ ساعت پیش

بره نر

۳۱۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش

غاز و مرغ خروس و جوجه اردک به فروش می رسد

۷۵۰,۰۰۰ تومان
فوری
غاز و مرغ خروس و جوجه اردک به فروش می رسد

کفتر کله سیاه و سینه سیاه

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
کفتر کله سیاه و سینه سیاه

قوچ

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
قوچ

۲۰بوقلمون در الشتر

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۱۸ ساعت پیش
۲۰بوقلمون در الشتر

عروس هلندی

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
عروس هلندی

خروس لاری

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
خروس لاری

فروش بز و بزغاله

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
فروش بز و بزغاله

خروس لاری قط الی هشت ماهه هست

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
خروس لاری قط الی هشت ماهه هست

مرغ

۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ

قفس

۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز
قفس

بز چاق مراسمات

۲۲۵,۰۰۰ تومان
دیروز

عروس هلندی دستی

۸۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
عروس هلندی دستی

بوقلمون های سالم نر وماده

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
بوقلمون های سالم نر وماده

فروش مرغ محلی

۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش مرغ محلی

فروش ۵ عدد غاز محلی

۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش ۵ عدد غاز  محلی
بعدی