اتصال برقرار شد

استخدام در قنادی

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
استخدام در قنادی
در استخدام خدمات فروشگاه و رستوران
کمتر از ۵ آگهی

به یک نیروی خانم جهت کار در کارگاه قنادی نیازمندیم

حداقل ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
فوری در اهواز
به یک نیروی خانم جهت کار در کارگاه قنادی نیازمندیم

نیروی خدمات جهت جا به جایی بار در قنادی

حداکثر ۱۱ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
فوری در قم
نیروی خدمات جهت جا به جایی  بار در قنادی

نیازمند نیروی خانم جهت کار در کارگاه قنادی

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
فوری در اصفهان
نیازمند نیروی خانم جهت کار در کارگاه قنادی

به یک نیروی خانم یااقانیازمندیم در قنادی مهدی

پرداخت توافقی
دیروز در قم

فروشندگی در‌قنادی

حداکثر ۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
فوری در اهواز

نیرو جهت کار در کارگاه قنادی

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
فوری در قم
نیرو جهت کار در کارگاه قنادی

جذب نیروی کار در قنادی(کارگر)

پرداخت توافقی
۳ روز پیش در قم

کار درقنادی

حداکثر ۱,۱۱۱ تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در اصفهان

فروشنده برای کار در قنادی

حداکثر ۳ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در قم

کار در قنادی،وردست کیک ساز مسلط به صافی

پرداخت ماهانه با بیمه
۴ روز پیش در اصفهان

خلیفه خشکار. کار در قنادی

پرداخت توافقی
۵ روز پیش در اصفهان

استخدام نیروی خانم و آقا جهت کار در قنادی

پرداخت توافقی
۵ روز پیش در اصفهان

همکار خانم در قنادی

پرداخت ساعتی
۶ روز پیش در اصفهان

استخدام نیروی خانم در قنادی

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۶ روز پیش در اصفهان

همکار خانم کار در قنادی

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۶ روز پیش در اصفهان
همکار خانم کار در قنادی

ب چند خانم در قنادی نیازمندیم

پرداخت ساعتی
هفتهٔ پیش در اصفهان

کار در کارگاه قنادی

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در قم

کار در قنادی

پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در اصفهان

نیازمند نیروی خانم جهت کار در کارگاه قنادی

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در اصفهان
نیازمند نیروی خانم جهت کار در کارگاه  قنادی

نیروی خانم یا آقا جهت کار در قنادی

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در اصفهان

نیروی خانم جهت کار درقنادی

پرداخت ساعتی
۲ هفته پیش در اصفهان

فروشنده خانم در قنادی

پرداخت توافقی
۲ هفته پیش در قم

استخدام نیروی خانم در کارگاه قنادی

پرداخت توافقی
۲ هفته پیش در اصفهان

اقا و خانم در قنادی

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در اصفهان
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام در قنادی
در استخدام خدمات فروشگاه و رستوران
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

استخدام در قنادی