خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار CNG در اراک

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۹۹,۹۶۵ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
خودرو پراید مدل ۸۶
۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دقایقی پیش
خودرو پراید مدل ۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹ در حد معاوضه
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹ در حد معاوضه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۴۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶هیدرولیک کارخانه
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶هیدرولیک کارخانه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۴۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار مدل ۱۳۸۹
بعدی