در بلاگ دیوار بخوانید: چه ماشینی بخریم؟

خرید و فروش و قیمت خودرو جک J5 در اردبیل

جک J5 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش
جک J5 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۳
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
فروش جک جی ۵ معاوضه با مسکن مهر
۲۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
فروش جک جی ۵ معاوضه با مسکن مهر
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک J5 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۳
۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۵
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
جک j5مدل 94اتومات
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جک j5مدل 94اتومات
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۳
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
جک J5 اتوماتیک 1800cc، مدل ۱۳۹۴
بعدی