خرید و فروش و قیمت خودرو وانت مزدا در اردبیل

وانت مزدا دوکاببن ۲۰۰۰ مدل ۹۰
۳۶۰ کیلومتر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا دوکاببن ۲۰۰۰ مدل ۹۰
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی استیشن ، مدل ۱۳۸۱
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی استیشن ، مدل ۱۳۸۱
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۶
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۶
وانت مزدا کارا دوگانه 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا کارا دوگانه 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۹
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۷
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا ۱۶۰۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
وانت مزدا ۱۶۰۰
بعدی