خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در اردبیل مدل ۱۳۹۲

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۲
۲۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۲
پراید مدل ۹۲ فول دو ایربگ
۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید مدل ۹۲ فول دو ایربگ
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۱۵۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید۱۳۱TLدوگانه دستی معاوضه با ساینا
۱۸۳ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۲
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
معاوضه پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲ با رانا
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
معاوضه پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲ با رانا
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲فول
۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲فول
پراید ۱۳۱ مدل ۹۲
۱ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
پراید ۱۳۱ مدل ۹۲
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
بعدی