مشارکت در ساخت املاک در اردبیل

مشارکت درساخت ۲۱۱ متر
۷ ساعت پیش
مشارکت250متری حافظ
۱۱ ساعت پیش
مشارکت در ساخت بالاتر از 200مترمربع
پریروز
فروش پرواربندی نیمه کاره
پریروز
خواهان زمین یا خانه کلنگی برای مشارکت
پریروز
اجرای پروژهای روستای و ویلا
۳ روز پیش
اجرای  پروژهای روستای و ویلا
مشارکت و سرمایه گذاری ساخت سوله
۵ روز پیش
مشارکت در ساخت ۲۱۱متر
۶ روز پیش
زمین باغ بادرختهای ۲ساله ۱۰۰۰متر فروشی درهیر
هفتهٔ پیش
زمین باغ بادرختهای ۲ساله ۱۰۰۰متر فروشی درهیر
مشارکت320متر کشاورزی
هفتهٔ پیش
خواستار مشارکت از تمام فاز های کارشناسان
هفتهٔ پیش
خواستار مشارکت از تمام فاز های کارشناسان
مشارکت درساخت درشهرستان گرمی
هفتهٔ پیش
خانه کلنگی
هفتهٔ پیش
زمین باآب زیرزمینی نیازبه همکاری برای آبادانی
هفتهٔ پیش
مشارکت در ساخت
هفتهٔ پیش
مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان
هفتهٔ پیش
مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان
مشارکت درساخت با روزمره کاری قوی وکیفیت
هفتهٔ پیش
زمین تجاری
۲ هفته پیش
خواهان مشارکت ملک بالا۲۰۰متر
آژانس املاک
مشارکت در ساخت
۲ هفته پیش
نیاز به ملک جهت مشارکت در ساخت
۲ هفته پیش
خواهان مشارکت جهت ساخت
۲ هفته پیش
نیاز به ملک کلنگی جهت مشارکت با سازنده معتبر
۲ هفته پیش
نیاز به ملک کلنگی جهت مشارکت با سازنده معتبر
واگذاری واحد مسکونی برای مشارکت در تولیدی
۲ هفته پیش
بعدی