انواع جواهرات، النگو، دستبند، گردنبند و ... در اردبیل

سنگ جواهر بریل قرمز
توافقی
یک ربع پیش
سنگ جواهر بریل قرمز
النگو نقره با فاکتور خرید
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
النگو نقره با فاکتور خرید
سه تا النگوی جدید ویک جفت گوشواره
۳۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سه تا النگوی جدید ویک جفت گوشواره
سرویس نقره درحدنو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سرویس نقره درحدنو
سرویس طلای استفاده نشده
۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سرویس طلای استفاده نشده
النگوی طلا ۴ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
النگوی طلا ۴ عدد
یک چرکه از دانه زیتون
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سنگش وسط هم یمن است هم یمن تراش است
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سنگش وسط هم یمن است هم یمن تراش است
گوشواره
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
گوشواره
انگشتر دستساز
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
انگشتر دستساز
انگشتر عقیق اصل یمن کهنه . دستساز
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
انگشتر عقیق اصل یمن کهنه . دستساز
مجموعه انگشتری های آنتیک به فروش میرسد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
مجموعه انگشتری های آنتیک  به فروش میرسد
گردنبنداویزی وانگشترنقره
جهت معاوضه
۱۲ ساعت پیش
گردنبنداویزی وانگشترنقره
شوه قدیمی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
شوه قدیمی
النگونقره
توافقی
۱۳ ساعت پیش
النگونقره
انگشتر کاملا نو کادو دادن اندازه انگشتم نیست
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
انگشتر کاملا نو کادو دادن اندازه انگشتم نیست
گردنبدقدیمی عتیقه لاجورداصل.
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
گردنبدقدیمی عتیقه لاجورداصل.
تسبیح دست ساز میخ کوب هسته خرما
توافقی
۱۵ ساعت پیش
تسبیح دست ساز میخ کوب هسته خرما
انگشتریاقوت
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
انگشتریاقوت
سنگ قدیمی و طبیعی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
سنگ قدیمی و طبیعی
انگشتر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
انگشتر
انگشتر نقره دست ساز با سنگ فیروزه طبیعی
۳۷۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
انگشتر نقره دست ساز با سنگ فیروزه طبیعی
انگشتر قدیمی و
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
انگشتر قدیمی و
انگشتر نقره عقیق طبیعی دورنگ
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
انگشتر نقره عقیق طبیعی دورنگ
بعدی