اتصال برقرار شد

خرید و قیمت انواع میز تلفن در اردبیل

میز تلفن

نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
میز تلفن

میزتلفن تمیز و سالم

در حد نو
۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
میزتلفن تمیز و سالم

میز تلفن

نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
میز تلفن

میز تلفن برنز

نو
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
میز تلفن برنز

میز تلفن ودوعدد بوفه

در حد نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
میز تلفن ودوعدد بوفه

میز تلفن ثابت و گلدان

در حد نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
میز تلفن ثابت و گلدان

میز تلفن

در حد نو
۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میز تلفن

میزشیشه ای سالم دوطبقه

کارکرده
۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میزشیشه ای سالم دوطبقه

میز تک کشو

در حد نو
۴۲۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میز تک کشو

میز تک کشو

در حد نو
۴۲۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میز تک کشو

میز چوبی شیک و زیبا

در حد نو
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میز چوبی شیک و زیبا

میزتلفن تمام چوب در حد نو

در حد نو
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میزتلفن تمام چوب در حد نو

میز تلفن در حد نو

در حد نو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میز تلفن در حد نو

میز تلفن

در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میز تلفن

میزجلو مبلی میزتحریر میز تلفن

در حد نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میزجلو مبلی میزتحریر میز تلفن

میز تلفن در حد نو

در حد نو
۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میز تلفن در حد نو

میز گرد

در حد نو
۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میز گرد

میز تلفن وبوفه نو ست

نو
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میز تلفن وبوفه نو ست

پایه دو طبقه میز

در حد نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پایه دو طبقه میز

میز‌تلفن

در حد نو
۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
میز‌تلفن

میز

در حد نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
میز

میز تلفن

کارکرده
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
میز تلفن

میزتلفن یا کنارسالنی

کارکرده
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
میزتلفن یا کنارسالنی

میز تلفن فلزی و در حد نو

در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
میز تلفن فلزی و در حد نو
بعدی