رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در اردبیل

مغازه ۸۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
مغازه ۸۰ متری
مغازه 90متر برخیابان سعدی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه 90متر برخیابان سعدی
مغازه د دهنه اول مبارکی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مغازه د  دهنه اول مبارکی
مغازه۸۰متری در وحدت
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
مغازه۸۰متری در وحدت
مغازه در راه ملاباشی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
اجاره مغازه علی اباد بعثت بعد از پل بسمت ججین
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
مغازه در ژاندارمری به سمت قیام راسته الکتریکی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه واقع در خ دانشگاه جنب دانش پژوه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه،۸۰متری،والی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مغازه،۸۰متری،والی
مغازه25متر کارشناسان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مغازه ۱۱۰ متر آراز علی
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مغازه ۱۱۰ متر آراز علی
مغازه اول دادگستری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
مغازه ۲۰ متر شهرک آزادی میدان آزادگان خیابان اصلی
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش
مغازه ۲۰ متر شهرک آزادی میدان آزادگان خیابان اصلی
مغازه وزیرزمین ۳۰۰متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش
مغازه 55 متر در خیرین
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
دو مغازه در شهرک مخابرات
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۰ ساعت پیش
دو مغازه در شهرک مخابرات
زیرزمین مغاره 125 خیابان اصلی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
زیرزمین مغاره 125 خیابان اصلی
مغازه ۳۸ متر در شهرک کارشناسان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۹ ساعت پیش
کلیه وسایل و تجهیزات لبنیاتی یکجا به فروش میرسد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
مغازه ۲۵۰ مترمربع در میدان مادر خیابان خانعلی زاده
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۹ ساعت پیش
مغازه ۲۵۰ مترمربع در میدان مادر خیابان خانعلی زاده
مغازه 27 متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
مغازه 27 متری
مغازه ۲۵ متری میدان ولایت طلائیه
ودیعه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲۱ ساعت پیش
مغازه ۲۵ متری میدان ولایت طلائیه
مغازه ۶۱ متری حافظ
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش
مغازه ۲۰ متری در خ جمهوری چهار راه ژاندارمری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۲ ساعت پیش
بعدی