رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در اردبیل

خانه ویلایی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
90 متر نزدیک به خیابان اصلی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش
90 متر نزدیک به خیابان اصلی
رهن و اجاره خانه ویلایی شهرک سبلان فاز 2
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
رهن و اجاره خانه ویلایی شهرک سبلان فاز 2
اجاره ویلایی درشهرک کوثر
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
خانه ویلایی ۱۳۰ متر ساخت ۸۵متر حیاط دار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش
خانه ویلایی ۱۳۰ متر ساخت ۸۵متر حیاط دار
خانه ویلایی تمام رهن در محله ی مقدس
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش
خانه ویلایی تمام رهن در محله ی مقدس
زیر زمین در رضوان
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زیر زمین در رضوان
اجاره دربستی ویلایی در شریعتی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
خانه ۷۰متری در سعدی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
اجاره منزل ویلایی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش
خانه ویلایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
طبقه 2 از ویلایی/حافظ/ازادگان/ ازادی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
ویلایی حیاط دار نیار ۸۵ متر
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش
ویلایی حیاط دار نیار ۸۵ متر
خانه دربست
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
ویلایی300 متری شهرک طالقانی-کوچه سبحانی-
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
خانه ویلایی ۲طبقه دربست
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش
انباری در نیار
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
انباری در نیار
ویلای دربست مجردی خیابان بعثت
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
ویلای دربست مجردی خیابان بعثت
خانه ویلایی دربست مستقل .داخل بن بست
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
رهن و اجاره خانه دربست ۸۰ متری در کرد احمد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
رهن و اجاره خانه دربست ۸۰ متری در کرد احمد
انباری105متر میدان مادر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
خانه ویلایی ۲طبقه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
خانه ویلایی ۲طبقه
خانه ویلایی باغمیشه دربست کامل
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۳ ساعت پیش
خانه ویلایی باغمیشه دربست کامل
خانه ویلایی ۹۰متر بهشت زهرا
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
خانه ویلایی ۹۰متر  بهشت زهرا
بعدی