رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در آشخانه

در حال دریافت ...
آپارتمان در آشخانه . معاوضه ملک در بجنورد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
خانه اجاره ای آشخانه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
۱۲۰ متر خ امامت
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۸۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
۱۲۰ متر خ امامت
واحد ۱۲۰ متری معلم غربی
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
واحد ۱۲۰ متری معلم غربی
خانه اجاره ای
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۷۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره منزل مسکونی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رهن یک واحدمسکونی
ودیعه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره واحد ۱۲۰ متری خیابان معلم غربی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اجاره واحد ۱۲۰ متری خیابان معلم غربی
خانه اجاره ای(آشخانه)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
خانه اجاره ای(آشخانه)
۱۱۰متر آپارتمان،آشخانه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
آشخانه طبقه همکف رهن و اجاره
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
آشخانه طبقه همکف رهن و اجاره
بعدی