خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در آستانه اشرفیه

فروش آپارتمان ۷۵ متری آستانه اشرفیه
توافقی
۱ ساعت پیش
آپارتمان ۵۱ متر مربع بدون سند مالک شخص بر خیابان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
آپارتمان ۵۱ متر مربع بدون سند مالک شخص بر خیابان
فروش آپارتمان 82متری
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فروش آپارتمان 82متری
اپارتمان نوساز ۸۶متری میدان حافظ
توافقی
۲ ساعت پیش
اپارتمان نوساز ۸۶متری میدان حافظ
فروش 143مترمنزل آپارتمانی طبقه2
۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فروش 143مترمنزل آپارتمانی طبقه2
راه جداشیک بدون بالاسرومزاحم
توافقی
۳ ساعت پیش
راه جداشیک بدون بالاسرومزاحم
آپارتمان خیابان حلوایی ٦٨متری
توافقی
۳ ساعت پیش
آپارتمان خیابان حلوایی ٦٨متری
اپارتمان ۷۵ متری نوساز در بندرکیاشهر
توافقی
۳ ساعت پیش
آپارتمان راه جدا
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
آپارتمان راه جدا
ویلایی، پشت کوثر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
ویلایی، پشت کوثر
اپارتمان ۶۴ متری ،بندرکیاشهر
توافقی
۶ ساعت پیش
اپارتمان ۶۴ متری ،بندرکیاشهر
فروش آپارتمان 85 متری نوساز در کوچه قربانی
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
فروش آپارتمان 85 متری نوساز در کوچه قربانی
آپارتمان۷۳متر،بندرکیاشهر
توافقی
۸ ساعت پیش
آپارتمان۷۳متر،بندرکیاشهر
آپارتمان راه مشترک۷۶متری در مسکن مهرتمچال
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان راه مشترک۷۶متری در مسکن مهرتمچال
آپارتمان نوساز کلیدنخورده ۷۵ متر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان نوساز کلیدنخورده ۷۵ متر
فروش دوواحد۷۵متری نوسازوسط شهر
توافقی
۸ ساعت پیش
فروش دوواحد۷۵متری نوسازوسط شهر
ویلای شهری ۱۴۰متر منطقه ای آرام (تردد آسان)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
86 متر آپارتمان (3واحد) نزدیک دریا
توافقی
۹ ساعت پیش
86 متر آپارتمان (3واحد) نزدیک دریا
فروش یک آپارتمان۶۵متری درآستانه اشرفیه
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
فروش یک آپارتمان۶۵متری درآستانه اشرفیه
آپارتمان ۱۰۰ و ۱۱۵ متری بلوار استاد معین
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان ۱۰۰ و ۱۱۵ متری بلوار استاد معین
آپارتمان راه مشترک ۷۵متری درمسکن مهرتمچال
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان راه مشترک۶۸متری درآستانه
توافقی
۱۰ ساعت پیش
۸۵ متر اپارتمان نوساز/پشت مسجد جامع استانه اشرفیه
توافقی
۱۰ ساعت پیش
۸۵ متر اپارتمان نوساز/پشت مسجد جامع استانه اشرفیه
آپارتملن نوساز در منطقه ای
توافقی
۱۰ ساعت پیش
آپارتملن  نوساز در منطقه ای
بعدی