اتصال برقرار شد

خرید انواع خوردنی و آشامیدنی در ازنا

میوه خشک ارگانیک شامل هلو شفتالو شلیل

۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
میوه خشک ارگانیک شامل هلو شفتالو شلیل

عسل ۱۰۰درصدخالص

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
عسل ۱۰۰درصدخالص

گندم بذری

۱۱,۱۱۱ تومان
۶ ساعت پیش
گندم  بذری

برنج نیم دانه

۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
برنج نیم دانه

لوبیا سفید تمیز

۱,۱۱۱ تومان
دیروز
لوبیا سفید تمیز

کنسرو‌ ماهی ۱۵۰ گرم طبیعت

۵۳,۰۰۰ تومان
فروشگاه پخش‌ مواد غذایی بهداشتی ارزانی
کنسرو‌ ماهی ۱۵۰ گرم طبیعت

گردو اورگانیک

۳۵,۰۰۰ تومان
دیروز
گردو اورگانیک

عسل طبیعی عزیزاباد

۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
عسل طبیعی عزیزاباد

ترخینه فوقِ

۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ترخینه فوقِ

گردو تره تازه دره تخت

۴۰,۰۰۰ تومان
دیروز
گردو تره تازه دره تخت

نخود امسال

۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نخود امسال

گردو پوست کاغذی

۳۵,۰۰۰ تومان
پریروز
گردو پوست کاغذی

برنج ایرانی محصول شمال ۴۵.۰۰۰

۴۵,۰۰۰ تومان
پریروز
برنج ایرانی محصول شمال ۴۵.۰۰۰

آبغوره طبیعی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آبغوره طبیعی

ترخینه خانگی تمیز

۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ترخینه خانگی تمیز

شیر خر

۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
شیر خر

گلاب دو آتیشه اورگانیک

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
گلاب دو آتیشه اورگانیک

عسل اشترانکوه

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
عسل اشترانکوه

بادام‌

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
بادام‌

لوبیا چیتی

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۴ روز پیش
لوبیا چیتی

لوبیا سفید

۶۲,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
لوبیا سفید

عسل اشترانکوه

۳۵,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
عسل اشترانکوه

ترشی سیر ۶ ساله عمده کیلویی ۶۰

۶۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ترشی سیر ۶ ساله عمده کیلویی ۶۰

گلپر وکشک تازه

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
گلپر وکشک تازه
بعدی

خرید انواع خوردنی و آشامیدنی در ازنا