رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در بابل

منزل اجاره ای ضرابپوری 140 متری
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
منزل اجاره ای ضرابپوری 140 متری
منزل دوبلکس موزیرج
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
منزل دوبلکس موزیرج
خونه دربستی
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
اجاره شخصی. 88 متری. گلشن. چهارراه شاهکلا
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
منزل شخصی دربست در خداداد۲۴(اسلام)۳۰۰مترداخل اسلام
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خانه اجاره ای
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
91متری حیاط دار.
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دربستی ۸۰متری حمزکلا
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دربستی ۸۰متری حمزکلا
دربستی امیرکلا
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دربستی امیرکلا
منزل حیاطدار
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خانه دربستی ١١٥ متری
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خانه دربستی ١١٥ متری
منزل مسکونی اجاره زیبا
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خانه دربستی واقع در ضراپوری ک اژانس گل
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
۱۷۵ متر ویلای
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
۱۷۵ متر بنا ۱۱ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
خانه ویلایی دربست کامل 140متری ارشاد14موزیرج
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دوبلکس اجاره ای
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دوبلکس اجاره ای
خانه دربستی 170 متر کمربندی غربی
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
خانه دربستی 170 متر کمربندی غربی
خونه دربست ۷۵متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دوطبقه طبقه دوم هوشنگ پوری
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
160 متر خانه ویلایی دربست
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
160 متر خانه ویلایی دربست
اجاره خونه دانشجوئی دو طبقه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش
اجاره خانه دربست ۱۴۵متری خیابان گل
ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره خانه دربست ۱۴۵متری خیابان گل
منزل اجاره ای حوالی گلشن 90 متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بعدی