رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در بابل

اجاره دربستی 100متری خیابان وحدت
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
خانه کف کرسی دار دربست 100متر موزیرج بابل
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۲ ساعت پیش
خانه مناسب و
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
خانه ویلایی در روستای آهنگرکلا
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
خانه ویلایی در روستای آهنگرکلا
دربستی رهن و اجاره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
خانه ویلایی اجاره ای، 250 متر برای محیط کار
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
خانه ویلایی اجاره ای، 250 متر برای محیط کار
اجاره خانه دربستی ۸۵ متری همکف برای سالن زیبایی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دربستی تمیز
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
خانه دربستی نوساز . حیدر کلا
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
خانه دربستی نوساز . حیدر کلا
خانه ۹۶ متری پاسداران۲ جنت ۲۵ بحرم شرقی
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مسکونی ۹۰متری بلوار کشاورز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
میدان کارگر شهرک امام پورگنجی 39
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
میدان کارگر شهرک امام پورگنجی 39
خانه باغ مستقل خانواده یا مجردی 400متری اول بابل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خانه باغ مستقل خانواده یا مجردی 400متری اول بابل
خانه کلنگی مستقل 180متری کشوری بابل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خانه کلنگی مستقل  180متری کشوری بابل
خانه دربستی بسیج ۱۱
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خانه دربستی بسیج ۱۱
خانه دربستی امیرکبیر شرقی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خانه ویلایی کلنگی دربست 180متر100متربنا بابل
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
خانه بازسازی شده تحویل میدهیم 100مترموزیرج
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز
منزل اجاره ای دربست واقع در میدان کشوری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
منزل اجاره ای دربست واقع در میدان کشوری
70 متر منزل اجاره ای همکف
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
70 متر منزل اجاره ای همکف
خانه باغ دوطبقه طبقه بالا 300متر150متربنا بابلسر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خانه باغ دوطبقه طبقه بالا 300متر150متربنا بابلسر
۲۲۰ متر زمین ۱۴۰ متر بنا ۳ خواب شیک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
اجاره همکف
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
خانه فقط برای سالن زیبایی با کلیه امکانات.
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
بعدی