رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در بندر انزلی

در حال دریافت ...
میدان مالا .خیابان معلم 75 متر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش
رهن واحد79متری در میدان گاز
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش
اجاره واحد 50متری «رمضانی»
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
اجاره واحد 50متری «رمضانی»
اجاره واحد82متری در بلوار معلم
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
آپارتمان تجاری 54 متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
اجاره واحد82متری در میدان مالا
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 100 متری روبروی خوش اندوخته
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 100 متری روبروی خوش اندوخته
۷۹ متری فول انزلی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
۵۰ متری شیک انزلی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش
رهن کامل 60متری مبله//شریعتی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش
رهن کامل 60متری مبله//شریعتی
آپارتمان 70 متری در پاسداران انزلی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
آپارتمان 70 متری در پاسداران انزلی
رهن کامل آپارتمان 172 متری در خیابان تهران انزلی
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش
رهن کامل آپارتمان 172 متری در خیابان تهران انزلی
اپارتمان١٠٤م در پاسداران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش
اپارتمان١٠٤م در پاسداران
۴۵ متر رهن کامل اداره نوغان بندرانزلی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش
90متری 2 خواب فول
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۰ ساعت پیش
طبقه 1غازیان اطبا
ودیعه: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
رهن آپارتمان در خیابان پاسداران انزلی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۱ ساعت پیش
رهن آپارتمان در خیابان پاسداران انزلی
رهن کامل واحد آپارتمانی ۲ خواب
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۳ ساعت پیش
اجاره_آپارتمان_مبله
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
اجاره_آپارتمان_مبله
رهن واحد60متری در میدان مالا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش
غازیان کوچه ایمان رهن کامل ۶۵متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۳ ساعت پیش
غازیان کوچه ایمان رهن کامل ۶۵متری
اجاره واحد 82متری در بلوار معلم
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
رهن اپارتمان فول درغازیان ٧۵متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۳ ساعت پیش
رهن اپارتمان فول درغازیان ٧۵متری
اجاره 65م با وسایل دریادلان1
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
اجاره 65م با وسایل دریادلان1
در حال دریافت ...
بعدی