اتصال برقرار شد

خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار بندر ترکمن

جوجه خروس محلی سرحال

۱,۲۳۴ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه خروس محلی سرحال

بره‌ماده‌چاق‌جنسدار۲عدد

۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بره‌ماده‌چاق‌جنسدار۲عدد

گاو وگوساله نر

۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گاو وگوساله نر

خروس محلی فروشی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خروس محلی فروشی

واگذاری پاکوتاه

۳ ساعت پیش
واگذاری پاکوتاه

دوراس گوساله تلیسه سیمینتال اصل جنس

۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
دوراس گوساله تلیسه سیمینتال اصل جنس

دستگاه جوجه کشی ۵۸۸تایی دماوند در حد نو

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
دستگاه جوجه کشی ۵۸۸تایی دماوند در حد نو

گاو ابستن ۸ ماه شکم اول

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
گاو ابستن ۸ ماه شکم اول

یک راس گاو شیرده بفروش میرسد تلیسه گوساله

۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
یک راس گاو شیرده بفروش میرسد تلیسه گوساله

جوجه لوتینو دانخور

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
جوجه لوتینو دانخور

کبوتر ماده

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
کبوتر ماده

پنچ راس گوساله سیمینتال نر گاو

۵۴,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پنچ راس گوساله سیمینتال نر گاو

گوساله سیمینتال قرمز شیر مست خوراک خور جنس بالا

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
گوساله سیمینتال قرمز شیر مست خوراک خور جنس بالا

گوساله سیمینتال شیر مست جنس بالا

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
گوساله سیمینتال شیر مست جنس بالا

کبوتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
کبوتر

قفس مرغ

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
قفس مرغ

قفس مرغ

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
قفس مرغ

فروش‌گوساله‌قطع‌شیر‌ و‌شیرخوار‌‌ نر و ماده‌با‌محوز

۱۱,۱۱۱ تومان
۱۵ ساعت پیش
فروش‌گوساله‌قطع‌شیر‌ و‌شیرخوار‌‌ نر و ماده‌با‌محوز

تیرنگ یک جفت

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
تیرنگ یک جفت

قفس برای پرورش مرغ و جوجه و غیره...

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
قفس برای پرورش مرغ و جوجه و غیره...

خروس لاری

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
خروس لاری

مرکز فروش گوساله پرواری سیمینتال

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
مرکز فروش گوساله پرواری سیمینتال

گوساله دورگ ماده

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
گوساله دورگ ماده

کوتوله برزیلی سیمین شهر

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
کوتوله برزیلی سیمین شهر
بعدی