خرید و قیمت انواع صندلی و نیمکت در بیجار

صندلی فلزی

در حد نو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
صندلی فلزی

۲عدد صندلی اپنی

کارکرده
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
۲عدد صندلی اپنی

صندلی چرخی

کارکرده
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
صندلی چرخی

دو عدد صندلی کوپ،صندلی چرخشی آرایشگاه

در حد نو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دو عدد صندلی کوپ،صندلی چرخشی آرایشگاه
بعدی