رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در بیرجند

در حال دریافت ...
اجاره دفتر کار انتهای غفاری۱۲۰متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رهن واجاره 140متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش
دفتر تجاری بالای مغازه =۶۰ متر، خ مدرس
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
واحد تجاری پاسداران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
140متر تجاری معلم
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دفتر کار اجاره ای تمیز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش
اجاره ملک تجاری در میدان مادر
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
واحد تجاری 85متر خیابان معلم
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
واحد تجاری طالقانی ۸۵ متر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
واحد تجاری،40 متری/گنابادی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دفتر تجاری
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دفتر تجاری روبروی دادگستری
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
60مترتجاری.تجاری توحید
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
واحد تجاری اداری مناسب دفتر کار و مطب (معلم)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
واحدتجاری طالقانی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
100 متری، مدرس  
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
۲ باب دفتر کار اجاره ای ۴۵متری.بلوار غدیر
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
150 متری، بیست متری دوم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش
واحد تجاری 50متری در معلم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش
واحد تجاری اجاره ای خیابان معلم
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی