رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در بجنورد

در حال دریافت ...
اجاره آپارتمان ۹۰ متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
آپارتمان 90متری چهارراه شهرداری رهن قابل تبدیل
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
آپارتمان 90متری چهارراه شهرداری رهن قابل تبدیل
اپارتمان ۸۰ متری شهرک گلستان
ودیعه: ۲۲ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰ تومان
۴ ساعت پیش
اپارتمان ۱۰۵ متری خیابان نادر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اپارتمان۱۱۵ متری خیابان تربیت
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اجاره خانه باقرخان 3
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش
اجاره خانه باقرخان 3
واحد۲خواب روبروی بیمارستان امام رضا
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
آپارتمان 90 متری
ودیعه: ۱۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
۸۰متری دارلفنون
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش
رهن کامل آپارتمان - گلستان 16
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
رهن کامل آپارتمان - گلستان 16
واحد همکف ۱۲۰ متری کوچه انرژی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
یک واحد ۱۲۵متری طبقه۲
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
یک واحد پیلوت مستقل
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
همکف مستقل راه جدا
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
همکف مستقل راه جدا
۱۴۰متری حاشیه زایشگاه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
آپارتمان نادر - 140 متر فول
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
آپارتمان نادر - 140 متر فول
آپارتمان 180 متری، کلید نخوره، چمران 41
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش
۱۰۵متری خیابان دوچنار
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان ۱۰۰متری دهخدا
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان طبقه همکف تازه ساخت یک واحد بالا
ودیعه: ۱۲ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان ۱۱۰ متری ابتدای خیابان بانک مسکن
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
۱۱۳متری رفاه یاور بلوک B
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش
واحد 90 متری فردوسی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
کوچه محقر، 100 متری 2 خواب
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
بعدی