اتصال برقرار شد

گاو گوساله

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
گاو گوساله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
گاو گوساله
در عمده فروشی
کمتر از ۵ آگهی
گاو گوساله
در خدمات
کمتر از ۵ آگهی

گوساله گاو ماده دورگه شیرخوار وعلف خور

۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در اهواز
گوساله گاو ماده دورگه شیرخوار وعلف خور

گاوخارجی شیری بدونه گوساله وابستن

۱,۰۱۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در اهواز
گاوخارجی شیری بدونه گوساله وابستن

گاو المانی و گوساله ماده و10کیلو شیر

۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در اهواز
گاو المانی و گوساله ماده و10کیلو شیر

گاو با گوساله ماده خارجی شادگان

۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در اهواز
گاو با گوساله ماده خارجی شادگان

دو عدد گاو با دو عدد گوساله نر المانی

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در اهواز
دو عدد گاو با دو عدد گوساله نر المانی

گاو همراه گوساله نر

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در اهواز
گاو همراه گوساله نر

گاو و گوساله ماده

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در اهواز
گاو و گوساله ماده

گاو خارجی خونگی با گوساله نر ۱۲ کلیو شیر داره

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در اهواز
گاو خارجی خونگی با گوساله نر ۱۲ کلیو شیر داره

گاو یا گوساله ماده

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در اهواز
گاو یا گوساله ماده

۲عدد ماده گاو گوشتی چاق تلیسع گوساله

۹۷,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در تهران
۲عدد ماده گاو گوشتی چاق تلیسع گوساله

گاو شیری با گوساله

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در اهواز
گاو شیری با گوساله

گاومیش حامله و گوساله

۷,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در اهواز
گاومیش حامله و گوساله

گاو با گوساله

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در قم
گاو با گوساله

گاو کشتاری گوساله کشتاری

۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران
گاو کشتاری گوساله کشتاری

گاو ابستن و گوساله نر وماده

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران
گاو ابستن و گوساله نر وماده

گاو گوساله

۵۵۵,۵۵۵ تومان
دیروز در تهران
گاو  گوساله

یه گاو با گوساله نر

۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اهواز
یه گاو با گوساله نر

گاو با گوساله ماده

۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اهواز
گاو با گوساله ماده

قصاب و (سلاخ) سیار گاو گوساله و گوسفند درتهران

پریروز در تهران
قصاب و (سلاخ) سیار گاو گوساله و گوسفند درتهران

گوساله و گاو نر و ماده

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اهواز
گوساله و گاو نر و ماده

خرید و فروش گاوشیری .گوساله و گوسفند

۱۲۳,۴۵۶ تومان
پریروز در تهران
خرید و فروش گاوشیری  .گوساله و گوسفند

گاو هلشتاین شیری با گوساله نر آلمانی

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اهواز
گاو هلشتاین شیری با گوساله نر آلمانی

گاو جرسی با گوساله اسوسری

۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اهواز
گاو جرسی با گوساله اسوسری

گاو با گوساله هاشون

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اهواز
گاو با گوساله هاشون
پیشنهاد جستجوی جدید
گاو گوساله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
گاو و گوساله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
گاو گوساله
در عمده فروشی
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

گاو گوساله