اتصال برقرار شد

چادر مشکی و مجلسی

چادر نماز شیک

نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بروجرد
چادر نماز شیک

سیاه چادر (ماکت عشایری)

در حد نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بروجرد
سیاه چادر (ماکت عشایری)

چادر حریر

نو
۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بروجرد
چادر حریر

چادر مشکی

در حد نو
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بروجرد
چادر مشکی

لباس مجلسی، گن، چادر عروس و چادر مشکی دوخته شده

در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کرج
لباس مجلسی، گن، چادر عروس و چادر مشکی دوخته شده

چادر مجلسی

نو
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بروجرد
چادر مجلسی

چادر حریر اسود جنس قدیمی درحدنو

در حد نو
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بروجرد
چادر حریر اسود جنس قدیمی درحدنو

چادرسیاه یاماکت عشایری

نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بروجرد
چادرسیاه یاماکت عشایری

چادر مشکی طرحدار ..و مخمل طرحدار مجلسی قد۱۷۰

نو
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بروجرد
چادر مشکی طرحدار ..و مخمل طرحدار مجلسی قد۱۷۰

چادر مشکی

نو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بروجرد
چادر مشکی

چادرمشگی نونو

نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بروجرد
چادرمشگی نونو

چادر بحرینی جنس

در حد نو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
چادر بحرینی جنس

چادر نیسان۳ونیم در ۴ونیم

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
چادر نیسان۳ونیم در ۴ونیم

چادر عربی مکه

نو
۱۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
چادر عربی مکه

چادر مشکی نو نو

نو
۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
چادر مشکی نو نو

چادر مشگی

در حد نو
۶۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
چادر مشگی

چادر ماشین

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
چادر ماشین

حمل بار با نیسان با چادر ضد آب

هفتهٔ پیش در بروجرد
حمل بار با نیسان با چادر ضد آب

چادر ملی

در حد نو
۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
چادر ملی

دو عدد چادر مشکی

در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
دو عدد چادر مشکی

کت و دامن مجلسی،پیراهن دخترونه،چادر

در حد نو
۲۸۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
کت و دامن مجلسی،پیراهن دخترونه،چادر

چادر نیسان

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
چادر نیسان

چادر خاوری

۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد

چادر عقد دوخته شده

نو
۳۲۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بروجرد
چادر عقد دوخته شده
بعدی

چادر مشکی و مجلسی