حیوانات مزرعه در بوشهر روی دیوار

در حال دریافت ...
7تا بزه ابستن داشت جوان روگلون
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
7تا بزه ابستن داشت جوان روگلون
بوقلمون ماده - آبپخش
توافقی
دقایقی پیش
بوقلمون ماده - آبپخش
مرغ محلی
۸۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
مرغ محلی
اردک تخم گذار
۴۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
9تامیش خوب ترکی
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
9تامیش خوب ترکی
بز صلاله باکهره ویک تیشتر دورگ وکهره نر اخوره
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
بز  صلاله باکهره ویک تیشتر دورگ وکهره نر اخوره
بوقلمون
توافقی
نیم ساعت پیش
بوقلمون
3عدد بره نر
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
3عدد بره نر
خروس برای فروش
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس برای فروش
خروس لاری
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس لاری
کهره شیری
توافقی
۷ ساعت پیش
کهره شیری
جوجه سلطان عثمانی
توافقی
۸ ساعت پیش
جوجه سلطان عثمانی
چهار عدد بره نر جم
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
بزباز(میل)کوهی
۲,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
فروشی بز جوان کهره دار
توافقی
۹ ساعت پیش
فروشی بز جوان کهره دار
اردک
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اردک
٥ عددمرغ محلی اصیل تخم گذار و یک خروس زیبا
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مرغ و خروس
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مرغ و خروس
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مرغ و خروس
خروس مرندی.جم
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
مرغ هندی سفید
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
مرغ هندی سفید
بوقلمون
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
بوقلمون
تخم مرغ محلی شهرجم
۱,۲۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
تخم مرغ محلی شهرجم
تیشتر افغانی اصل
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
تیشتر افغانی اصل
در حال دریافت ...
بعدی